Syrien: en sammanfattning

Över 250,000 syrier har förlorat sina liv i den över 4 år långa konflikten som började med regimkritiska protester innan dessa eskalerade till fullskaligt inbördeskrig. Mer än 11 miljoner människor har tvingats lämna sina hem medan styrkor lojala president Bashar al-Assad och de som motsätter sig hans styre strider mot varandra och även militanta jihadister från den så kallade Islamiska staten. Detta är en sammanfattning om inbördeskriget uppdelad i 8 kapitel.

Upproren blir våldsamma

_78732108_1_protests_getty_624Protester till stöd för demokratiskt styre utbröt i mars 2011 i staden Deraa efter arresteringen och tortyren av två tonåringar som målat revolutionära slagord på en skolvägg. Efter att säkerhetsstyrkor öppnat eld mot demonstranterna och dödat ett flertal, valde fler att bege sig ut på gatorna. Oroligheterna triggade en nationell protest som krävde president Assads avgång. Regeringens bruk av våld för att stävja dissidenterna ledde dock till att stärka demonstranternas beslutsamhet. Vid juli 2011 hade hundratusentals fler människor landet runt anslutit till demonstrationerna. Oppositionens sympatisörer började så småningom att ta till vapen, till en början i självförsvar men senare i syfte att mota bort säkerhetsstyrkorna från sina lokalområden.

_85835148_syria_control_map_624_v6Inbördeskrig utbryter

Våldet eskalerade och landet föll i krig medan rebellstyrkor upprättades för att sätta in mot regeringsstyrkorna, men även för att kontrollera städer, byar och landsbygd. Strider nådde huvudstaden Damaskus och den näst största staden Aleppo 2012.

Vid juni 2013 rapporterade FN att 90,000 människor fallit offer i konflikten och vid augusti 2015 hade siffran ökat till 250,000 enligt aktivister och FN.

Konflikten är i dag mer än enbart en strid mellan de som är för eller emot Assad. Kriget har förvandlats till en konflikt med sekteristiska övertoner med motsättningar mellan landets sunnitiska majoritet och presidentens shia-alawitiska sekt. Den jihadistiska gruppen Islamiska statens uppgång har lett till ytterligare dimensioner.

_78746694_3_barrel_bombs_getty_624Krigsbrott

En FN-kommission har framfört bevisning som gör gällande att alla parter gjort sig skyldiga till brott mot krigets lagar, vilket inkluderar mord, tortyr och våldtäkt. FN har även anklagat de inblandade parterna för att ha utnyttjat de civilas lidande som en krigföringsmetod genom att blockera tillgång till mat, vatten och vård.

FN:s säkerhetsråd har krävt av samtliga parter att inte använda vapen i bebodda områden, men civila fortsätter att falla offer i tusental. Många har dödats i flygbombningar utförda av regeringsstyrkor – anfall som FN betraktar som massakrar.

Även IS har anklagats av FN att driva en terrorkampanj. Dessa har infört stränga straff för de som motsätter sig Islamiska statens styre vilket inkluderat offentliga avrättningar och amputationer. Dess krigare har även utfört massmord på beväpnade rivaliserande grupper, medlemmar av säkerhetsstyrkorna, religiösa minoriteter samt halshuggit människor tagna som gisslan, även västerländska fångar.

_78732242_4_students_masks_getty_976Kemiska vapen

Hundratals människor dödades i augusti 2013 när raketer fyllda med nervgiftsämnet Sarin avfyrades mot flera av Damaskus förorter. Flera nationer i väst menade att dessa enbart kunde ha utförts av den syriska regeringen medan regeringen skyllde på rebellstyrkor.

Ställd inför en eventuell amerikansk miltiärintervention valde Assad att gå med på fullständig destruktion av Syriens kemiska vapenarsenal.

Operationen slutfördes följande år, men OPCW (Prohibition of Chemical Weapons) har fortsatt dokumentera bruket av kemiska toxiner i konflikten. Utredare har funnit bevis för systematisk användning av klorin i de dödliga attackerna mot rebellfästen i april och juli 2014.

Även IS har anklagats för att använda hemmagjorda kemiska vapen vilket inkluderar senapsgas. OPCW pekar på att detta ämne användes i en attack på staden Marea i augusti 2015 då ett spädbarn dödades.

_88677882_syrian_refugees_allHumanitär kris

Mer än 4,5 miljoner människor har flytt Syrien sedan början av konflikten, de flesta kvinnor och barn. Grannländerna Libanon, Jordanien och Turkiet har kämpat med att uthärda en av de största flyktingströmmarna i den moderna historien. Omkring 10% av de syriska flyktingarna har sökt sin tillflykt till Europa, vilket orsakat en politisk splittring rörande hur bördan bör delas.

Ytterligare 6,5 miljoner människor befinner sig på flykt internt i Syrien och enbart under 2015 drevs 1,2 miljoner från sina hem.

FN uppger att man kommer att behöva $3,2 miljarder för att kunna hjälpa 13,5 miljoner människor, inklusive 6 miljoner barn som kommer att vara i behov av humanitära insatser i Syrien 2016. Omkring 70% av invånarna står utan tillgång till rent vatten, en av tre människor har inte tillgång till tillräckligt med mat, över 2 miljoner barn står utan skola och fyra av fem lever i fattigdom.

De stridande parterna har förvärrat problemet genom att neka de humanitära organisationerna tillgång till civila i nöd. Upp emot 4,5 miljoner människor i Syrien lever i områden svåra att nå, vilket inkluderar 400,00 människor på 15 belägrade platser där ingen tillgång till nödhjälp finns att tillgå.

_78732103_8_nusra_fighter_afp_getty_9Rebeller och jihadisternas uppgång

De beväpnade rebellerna har utvecklats betydligt sedan början. Sekulära i landet är utnumrerade av islamister och jihadister vars brutala taktik orsakat en global upprördhet.

Den så kallade islamiska staten har dragit fördel av kaoset och tagit kontroll över stora delar av Syrien och Irak där man utropade ett Kalifat  i juni 2014. Dess många utländska krigare är involverade i ett “krig i kriget” i Syrien, bekämpandes rebeller och rivaliserande jihadister från Al Qaida, samt så väl regeringsstyrkor som kurdiska styrkor.

I september 2014 utförde en amerikanskledd koalition flyganfall i Syrien i hopp om att krossa IS. Men koalitionen har även tvingats undvika anfall som kan gynna Assads styrkor. Ryssland lanserade även dom en flygkampanj ett år senare med “terroristerna” i Syrien som mål, men oppositionens aktivister hävdar att anfallen till större delen dödade styrkor med stöd av väst och civila.

Även i den politiska arenan står grupperna djupt delade där samtliga parter strider om makt. Den mest prominenta av dessa är den syrianska nationella koalitionen av revolutions- och motståndsstyrkor uppbackade av flera väst- och gulfstater. Däremot har denna exilgrupp litet inflytande i Syrien och dess företräden avvisas av många motståndare till Assad.

_78748846_7_peace_talks_getty_624Fredsinsatser

Medan ingen part lyckats avgöra striden har det internationella samfundet för länge sedan fastslagit att enbart politiska läsningar kan få ett slut på konflikten i Syrien. FN:s säkerhetsråd har yrkat på en implementation av 2012 års genevekommuniké vilken föreställer sig en övergångsregering med full beslutsmakt upprättad efter samtycke.

samtal i början av 2014 bröt samman efter endast två omgångar då dåvarande FN:s sändebud Lakhdar Brahimi anklagade den syriska regeringen för att vägra diskutera oppositionens krav.

Brahimis efterträdare Staffan de Mistura fokuserade istället på att etablera en seria lokala vapenvilor. Hans planer att upprätta “fryszoner” i Aleppo avvisades men en tre år lång belägring av Homs förorter kunde däremot avslutas i december 2015.

Samtidigt sporrade konflikten med IS strävandet efter en politisk lösning i Syrien. USA och Ryssland drev försök till att få regeringsrepresentanter och oppositionen via ombud att delta i samtal i Geneve i januari 2016 för att diskutera säkerhetsrådets planer för fred, vilket inkluderade ett eldupphör och en övergångsperiod som skulle avslutas med val.

_78731962_6_opposition_fighter_getty_Ombudskrig

Vad som började som den arabiska vårens uppror mot en enväldig härskare har resulterat i ett brutalt ombudskrig med regionala makter och världsmakter inblandade.

Iran och Ryssland har visat stöd för Assads alawitiskledda regering och gradvis även ökat detta stöd. Tehran misstänks spendera miljarder dollar varje år till stöd för Assad genom att tillhandahålla militär rådgivning och vapen samt förse Assad med pengar och oljetransport. Ryssland har under tiden utfört flygbombningar mot Assads opponenter.

Den syriska regeringen har även åtnjutit stöd av den libanesiska shiaislamistiska rörelsen Hezbollah, vars krigare försett regeringen med viktigt stöd på slagfälten sedan 2013.

Den sunnidominerade oppositionen har emellertid lockat till sig en varierande grad av stöd från sina internationella anhängare – Turkiet, Saudiarabien, Qatar och Jordanien, tillsammans med USA, Storbritannien och Frankrike. Rebellernas önskemål om tillgång till luftvärnsvapen i syfte att stoppa de förödande regeringsstyrkornas flyganfall har emellertid nekats av USA och dess allierade med oro om att dessa ska falla jihadisterna i händerna.

Källa: BBC

Diskutera på forumet