Valåret 06

Här diskuteras aktuella konflikter, militärrelaterade nyheter, samt inrikes-, utrikes- och ekonomipolitiska debatter.
Skriv svar
Användarvisningsbild
Jimmy
Fredsbevarare
Fredsbevarare
Inlägg: 4897
Blev medlem: 17 sep 2004 20:07
Kön: Man
Från: Halland
Militär Grundutb: Skyddscentrum
Intresse: Andra världskriget
Kontakt:

Valåret 06

Inlägg av Jimmy » 06 sep 2006 14:34

Var med i vår omröstning på http://www.krigsforum.se

Tänkte det kunde vara intressant att diskutera valet som inträffar den 17 september. Jag börjar med att lägga upp lite information om dom olika partiernas och deras vallöften.

Bild Socialdemokraterna.

1) Ett konkurrenskraftigt Sverige med moderna jobb.
Ska gå i täten med trygga jobb, kunskap och ny teknik. Vi vill satsa på strategiska framtidsbranscher och växande företag. Genom att höja de offentliga anslagen till forskning till 1 procent av BNP lägger vi oss i täten i den globala konkurrensen.


2) Sverige - en förebild i den gröna omställningen.

Klimatförändringarna är vår största globala utmaning. Sveriges beroende av olja ska brytas till 2020. Vi vill att Sverige ökar sin produktion av moderna drivmedel inom skogs- och jordbruket. Energieffektivitet, grön elproduktion och teknikutveckling gör Sverige rikare och grönare. Därför krävs nationell samling kring två omfattande utvecklingsprogram - ett för investeringar och ett för forskning.

3) Nästa steg i välfärdsbygget är tandvården.

Tänderna är en del av kroppen. Skillnaden i kostnad mellan tandvård och sjukvård ska minska. Vi vill ha en tandvård där unga får gratis tandvård upp till 24 år. En undersökning ska kosta högst 200 kronor och kostnaden för dyra behandlingar ska minskas kraftigt.

4) Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i.

Barnens väl idag avgör Sveriges framtid. Skolan ska ge kunskap åt alla. Vi vill sänka maxtaxan på dagis med 300 kronor och öppna den allmänna avgiftsfria förskolan för 3-åringar. För att underlätta barns lärande ska personalökningen i förskolan följas av 3 000 fler fritidspedagoger på fritids.

5) Sverige ska vara världens bästa land att åldras i.

Alla ska kunna se fram mot en givande och trygg tid som pensionär. Äldres vård och omsorg ska hålla hög kvalitet. 3 500 erfarna medarbetare i äldreomsorgen ska erbjudas att bli mentorer. Under de närmaste tio åren vill vi bygga 100 000 fler bostäder för äldre, såväl seniorbostäder som särskilda boenden. De sämst ställda pensionärerna ska få höjda bostadstillägg.

6) Alla vinner på att vi stöttar varandra.

Arbetslöshet är inte den arbetslöses fel. Sjukdom slår blint. Förtidspensionärer har ofta slitit ett långt arbetsliv. När det går bra för Sverige vill vi förbättra - inte försämra - för dem som är mest utsatta. A-kassan ska ge ett bra skydd för fler. Förtidspensionärernas ekonomi ska förbättras.

Bild Centern.

Fler jobb och företag i hela landet

1. Du ska få behålla mer av din lön.
2. Det ska bli enklare och billigare att driva företag i hela Sverige.
3. Var du än bor i Sverige skall du ha moderna kommunikationer.
4. Det skall bli billigare att skaffa vardagshjälp, tack vare en skattereduktion på hushållsnära tjänster.

Förnyad välfärd med omtanke.

5. Alla ska ha rätt att välja vård, skola och omsorg över hela Sverige.
6. Inga barn skall lämna skolan utan att kunna skriva, läsa och räkna.
7. Alla äldre ska själva få bestämma över hur man vill bo och vilken hjälp man ska få.
8. Familjen ska själva bestämma barnomsorgen.

Bättre miljö.

9. Alla nya bilar som säljs i Sverige ska senast 2015 kunna köras på alternativa bränslen.
10. Vi ska producera miljövänliga bränslen till din miljöbil i Sverige.
11. Vi ska producera sund och säker mat, och det skall bli lättare att handla miljövänligt.
12. Det ska vara möjligt att bada i våra hav och sjöar


Bild Folkpartiet.

Valmanifest finns här

Bild Kristdemokraterna.

Vår vision för Sverige

Kristdemokraternas vision är ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Ett samhälle där ingen hålls kvar i sjukvårdens köer och där de äldre inte lämnas efter inom äldreomsorgen. Ett samhälle där varken unga eller seniorer hålls tillbaka från arbetsmarknaden, och där inga entreprenörer hålls tillbaka av krångliga regler och för höga skatter. Vi tror på ett samhälle där barnen inte lämnas efter eller hålls tillbaka inom skola och barnsomsorg, eller i för stora barngrupper. Där funktionshindrade och andra med speciella förutsättningar inte tvingas stå utanför samhällsgemenskapen. Vår vision är ett Sverige där frågor om miljö och fattigdom tas på allvar, där var och en får utvecklas utifrån sin förmåga, och där vi tar vara på varandra.

Det är mycket som är bra i Sverige – men det finns också stora brister. Trots att vi befinner oss på toppen av en högkonjunktur står drygt en miljon människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Det är oacceptabelt att så många människor i vårt land inte får uppleva den värdefulla arbetsgemenskapen. Och vad händer den dag konjunkturen vänder nedåt? Socialdemokraterna blundar för dessa problem och framtida utmaningar. De saknar en politik för att få fler i arbete.

Det finns också en sida av Sverige som inte stämmer med bilden av vårt land som ett välfärdssamhälle. Det är det glömda Sverige. Det finns äldre människor som lider i ensamhet och inte får den vård och omsorg de behöver. Familjer splittras och rotlösheten växer bland barn och ungdomar. Skolan misslyckas med att ge alla barn kunskap och vägledning. Våldsbrottsligheten ökar och blir grövre. Girighet och ohederlighet breder ut sig.

För att förverkliga vår vision om ett samhälle där ingen hålls tillbaka, och ingen lämnas efter krävs ett nytt ledarskap.

Vi tror på öppenhet och därför beskriver vi här den politik som Kristdemokrater kommer att driva.

Garantibevis
Vi kristdemokrater går till val 2006 med ambitionen att förnya Sverige. I kommuner, landsting och i riksdag. Medlet för att nå detta mål är att bilda regering med övriga icke-socialistiska riksdagspartier. Kristdemokraterna, moderaterna, folkpartiet och centerpartiet har därför bildat Allians för Sverige. I de flesta kommuner och landsting finns ett liknande samarbete.

Svensk politik behöver vitaliseras – för demokratins skull och för att människor och familjer ska få mer att säga till om. Det är dags att minska makten för dem som styrt och ställt under lång tid- och ge mer makt till dig. Vi tror på ett samhälle med både trygghet och valfrihet. Vi vill uppmuntra till arbete och företagsamhet i hela landet. Vi vill att Sverige ska föra en aktiv utrikespolitik och ta sitt ansvar för miljön och den globala rättvisan. Vi vill skapa en välfärd värd namnet, där våra barn får en trygg uppväxt och våra gamla en värdig vård, där sjukvården finns då vi behöver den, där skolan ger barnen kunskap och normer, och där brottslighet bekämpas effektivt. Kvinnor och män, liksom gamla och nya svenskar, ska ha samma möjligheter.

Vi har idéerna för framtiden. Med Allians för Sverige erbjuds du ett tydligt alternativ. Vänsterkartellen bestående av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har sedan länge vänt människor ryggen. Vi vet inget om hur de tänker förvalta makten – om de får den i valet.

Du som väljare har därför två val att göra. Dels vilket regeringsalternativ du vill stödja, dels vilken tyngdpunkt som ska råda inom ditt regeringsalternativ.

Kristdemokraterna utfärdar en garanti till dig som väljare som tydligt visar vilka frågor vi prioriterar högst. Du får här klara besked om vad en röst på kristdemokraterna innebär, och vilka frågor vi garanterat kommer att driva på alla nivåer där du ger oss förtroende att företräda dig. På det sättet får du möjlighet att utkräva ansvar om vi som parti inte lever upp till våra löften. Garantin ger dig trygghet – du vet vad Kristdemokraterna kommer att arbeta och ta strid för vid förhandlingsbordet. Vid nästa val kan Du utvärdera och reklamera – det vill säga byta parti – om du inte är nöjd. Vi ska göra vårt yttersta för att leva upp till ditt förtroende.

Vi kommer sannolikt inte få egen majoritet utan kommer därför tvingas kompromissa, men vi är övertygade om att vi kan komma långt med goda argument, starkt engagemang och kunskap. Får vi förtroende att ingå i en majoritet som leder din kommun, ditt landsting eller vårt land, ökar självklart möjligheterna att få gehör för vår politik. Ju större förtroende, desto större är möjligheterna!

Vi garanterar att vi kommer att göra allt som står i vår makt för att under kommande mandatperiod 2006-2010 förnya Sverige på följande områden:

Valfrihet ger trygga familjer
Föräldrarna är viktiga för sina barn och trygga familjer är en styrka för samhället. Barn och familjer är olika. En stressad vardag för att klara familj och arbete måste därför mötas med valfrihet och mångfald.

Familjepolitiken ska präglas av valfrihet, rättvisa mellan olika barnomsorgsformer och ge förutsättningar för mer tid för barnen.
Vårdnadsbidrag ska införas som gör det ekonomiskt möjligt att korta arbetstiden eller att vara hemma med barnen längre tid än nuvarande föräldraförsäkring medger.
Föräldraförsäkringen ska inte kvoteras.
Äktenskapet, som är den stabilaste samlevnadsformen, ska bevaras i nuvarande form.
Ett tak för barngruppernas storlek ska finnas i förskolan. Det ska också finnas förskolor med olika huvudmän.
Familjecentraler, med flexibelt och lättillgängligt stöd till föräldrar, ska finnas i varje kommun.
Respekt och värdighet för äldre och vårdbehövande
Många människor känner idag en oro inför det egna åldrandet och kvaliteten inom vård och omsorg. Vi vill slå vakt om en trygg, medmänsklig och gemensamt finansierad omsorg. Bemötandet inom äldreomsorgen måste förbättras och fler ska vara nöjda med äldreomsorgens insatser.

Äldre människor ska ha rätt att stanna längre i arbetslivet. Det ska vara ekonomiskt lönsamt att arbeta – även när man är pensionär.
Garantipensionen ska höjas rejält och skatten sänkas för alla pensionärer.
Boendegaranti med rätt till anpassat boende införs för alla över 85 år.
En värdighetsgaranti införs, vilken tydliggör och följer upp vad som utlovas inom äldreomsorgen.
Eget val ska finnas inom hemtjänsten.
Anhöriga ska ha lagstadgad rätt till stöd och avlösning.
En patienträttighetslag införs med bland annat rätt till fast läkarkontakt för alla.
Vårdgivare ska ha skyldighet att upplysa patient om var i landet det är kortast kö och erbjuda vård där.
Alternativa utförare inom sjukvården ska släppas fram bland annat genom att stopplagen avskaffas.
En rejäl satsning på psykiatrin genomförs.
Fler jobb och bättre företagsklimat
På toppen av högkonjunkturen står över en miljon människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Medan allt fler stressar för att hinna med ställs allt fler utanför arbetsgemenskapen. Nya jobb skapas när enskilda människor finner det mödan värt att starta och utveckla ett företag. Hindrande trösklar måste bort. Det är dags att minska krånglet för företag och företagande.

Skatten på arbete sänks, främst för låg- och medelinkomsttagare, så att det lönar sig bättre att arbeta och utbilda sig.
Företag, främst de mindre, måste ges bättre villkor så att de kan växa och nyanställa.
För att skapa en arbetsmarknad där alla ryms måste arbetsgivarens skyldighet att medfinansiera sjukförsäkringen avskaffas, liksom den andra sjuklöneveckan.
Tillgången till riskkapital ska öka, inte minst i det tidiga skedet av företagande. Förmögenhetsskatten avskaffas och riskkapitalavdrag införs.
Regelkrånglet för mindre företag ska minskas med 25 procent.
De gröna näringarna – jord- och skogsbruk samt trädgårdsnäringen - ska få bättre villkor, bland annat genom att möjligheterna till säsongsanställning återinförs.
AMS måste förändras och fler aktörer tillåtas förmedla jobb.
Ungdomsarbetslösheten ska bekämpas med kraft, bland annat genom ett utvecklat lärlingssystem.
De anställdas möjlighet till kompetensutveckling ska främjas genom införande av individuella kompetenskonton.
Kristdemokraterna värnar om den svenska modellen, där relationerna mellan arbetstagare och arbetsgivare i första hand löses genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.
Arbetsrätten bör ses över för att underlätta för små företag och öka möjligheterna för ungdomar och invandrare att komma in på arbetsmarknaden. Den danska flexicurity-modellen kan tjäna som förebild.
En god infrastruktur är en nödvändighet i vårt vidsträckta land. Skatten på drivmedel ska sänkas inte minst för att möjliggöra boende på landsbygden.
En skola som ger barnen kunskap och värderingar för livet
Skolan ska ge varje elev hållbara kunskaper och värderingar. Skollagen måste ge lärare och skolledare de verktyg de behöver för att kunna skapa en trygg miljö där kunskapen står i centrum.

Skolans värdegrund, som hämtat sin inspiration från kristen tradition och västerländsk humanism, ska genomsyra arbetet i varenda skola.
En färdighetsgaranti införs som säkrar att alla barn kan läsa, räkna och skriva när de lämnar grundskolan.
Fristående skolor ska ges likvärdiga villkor som de kommunala.
Kunskapskontroller ska genomföras tidigt för att stöd ska kunna sättas in. Betyg ska ges från och med årskurs 6. Ordning och uppförande ska skrivas in i betyget.
Kamratskap och engagemang ska uppmuntras. Varje elev måste bli sedd och behandlad utifrån sina förutsättningar. Nolltolerans ska råda mot mobbning och kränkande språk.
Ett ansvarskontrakt mellan eleven, föräldrarna och läraren som tydliggör vars och ens uppdrag och ansvar, ska införas.
Välutbildade lärare krävs för att undervisningen ska ge alla elever tillräckliga kunskaper.
Eleven ska ha rätt att träffa en skolsköterska/kurator samma dag som hon eller han behöver det. Elevvårdspersonal ska finnas i tillräcklig omfattning.
Främja hederlighet och stärk den ideella sektorn
Ett varmt och omtänksamt samhälle förutsätter idealitet och att dygder som personligt ansvar, solidaritet och empati främjas. Detaljstyrningen av den ideella sektorn – föreningsliv, hjälporganisationer, kyrkor och samfund ska upphöra.

Avdragsrätt ska införas för gåvor till ideella organisationer.
En civilkuragelag införs, vilken gör var och en skyldig att efter sin förmåga bistå en medmänniska i nöd.
Statusen för medborgarskap ska höjas, bland annat genom en ceremoni när medborgarskap erhålls. Alla som blir myndiga och som beviljas svenskt medborgarskap ska få en medborgarbok, som beskriver våra rättigheter, skyldigheter och vårt ansvar.
En värdekommission tillsätts, som syftar till att stimulera till ett fördjupat samtal kring etik, människosyn, hederlighet, personligt ansvar och jämställdhet.
För att öka tryggheten ska fler polistjänster inrättas.
En hederlighetsdelegation inrättas för kontinuerlig granskning av lagar, skatte- och bidragsregler utifrån hur de främjar eller motverkar ett hederligt beteende.
Vänskap(s)korruptionen stoppas bland annat genom att utnämningspolitiken förändras.
Bo tryggt genom ökad makt över boendet
Att äga sin bostad ökar människors makt över sitt liv. Rätten till ägande måste tillgodoses, samtidigt som samhället behöver garantera en solidarisk bostadspolitik där även den som inte är köpstark har rätt till ett gott och tryggt boende.

Den orättfärdiga fastighetsskatten ska avskaffas. En låg kommunal avgift införs.
Schablonbeskattningen av bostadsrätter slopas.
Kommunerna får ökad möjlighet att besluta om strandskyddet, vilket gör att fler bostäder kan byggas på lämpliga platser.
Boende i våra storstäders förorter ges möjlighet att köpa loss sina lägenheter.
En lånegaranti införs för att de med små ekonomiska möjligheter ska kunna köpa en egen bostad.
Ett bosparande införs för att underlätta för unga att köpa sig en bostad.
För att minska byggkostnader måste plan- och byggprocessen förenklas.
Ansvar för miljön och våra medmänniskor i andra länder
Utsläpp av ämnen som skadar luft, mark, vatten och oss människor måste minska. De klimatförändringar som hotar vår och kommande generationers livsbetingelser måste kraftfullt motverkas. Att rädda Östersjön och stoppa giftalgerna måste ha hög prioritet kommande år. Internationell samverkan är nödvändig. Sverige måste också tydligare agera för frihandel, öppnare gränser och fattigdomsbekämpning.

Energisparandet ska öka inom alla sektorer. Alla kommuner ska energieffektivisera sin verksamhet med 20 procent.
Disk- och tvättmedel som innehåller fosfater ska förbjudas för att minska utsläppen i bland annat Östersjön.
Vid all offentlig upphandling av fordon ska miljöfordon vara regel.
Sverige måste bli bättre på att använda förnybara energikällor. Genom att skapa en stark marknad på hemmaplan för ny miljövänlig teknik kan vi skapa förutsättningar för ökad export.
Sverige måste vara aktivt och ha en sammanhållen politik för att främja mänskliga rättigheter och motverka fattigdom.
Enprocentsnivån i biståndet ska upprätthållas.
Svenskens stora engagemang för medmänniskor uppmuntras genom att avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer och biståndsändamål införs.

Kristdemokraterna

Bild Moderaterna

I Skrivande stund hade jag problem med deras hemsida. Jag länkar därför bara till den så får ni som vill läsa den.

ModeraternaBild Miljöpartiet.

1. Barns bästa
Alla barn har rätt till ett liv i kärlek, respekt och utan diskriminering. Varje barn måste bli sedd och få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi vill införliva FN:s barnkonvention i svensk lag.

2. Stoppa klimatkatastrofen
Vi vill att Sveriges beroende av olja och andra fossila bränslen ska brytas inom 15 år. Transportbehovet måste minska, gods flyttas till järnväg och hus byggas energisnålt. Vi vill satsa på inhemska, miljöbättre drivmedel och förnybar energi samt ta tillvara på spillvärme. Den gröna skatteväxlingen ska fortsätta.

3. Fler nya företag och jobb
Vi vill förbättra de sociala försäkringarna för den som startar företag. Stödet till kreditgarantiföreningar och kooperativt företagande ska byggas ut. Vi vill särskilt stödja kvinnors företagande. Alla ska kunna spara avdragsgillt för att starta företag.

4. 40 000 nya jobb i offentligt finansierad sektor
Det finns behov av och utrymme för fler anställda i offentligt finansierad sektor. Vi vill överföra pengar från arbetsmarknadsåtgärder till att anställa cirka 40 000 personer. Vi ser särskilda behov inom kulturen, skolan, sjukvården, äldreomsorgen och förskoleverksamheten.

5. Lika lön oavsett kön
Såväl inom offentlig som privat sektor måste arbetsgivare ta sitt ansvar för jämställda löner. Vi vill se ett handslag mellan staten, de fackliga organisationerna och arbetsgivarna för att få bort könsrelaterade löneskillnader under nästa mandatperiod. Statliga chefer som inte uppfyller likalönsprincipen ska inte få förnyat förtroende.

6. Bättre villkor för småföretag
För att underlätta för soloföretag att anställa vill vi sänka arbetsgivaravgifterna för den första anställda till tio procent. Tillgången till administrativt stöd och riskkapital ska förbättras.

7. Ett friår mitt i livet
Vi vill att friåret ska vara kvar och utvecklas. Friåret leder till högre livskvalité och en rörligare arbetsmarknad. Det är en möjlighet till en paus mitt i arbetslivet samtidigt som det hjälper arbetslösa att få in en fot på arbetsmarknaden.

8. Kortare arbetstid och tryggare arbetsliv
Vi vill sänka den lagstadgade normalarbetstiden till 35 timmar i veckan. Rätten att själv styra om man vill arbeta hel- eller deltid ska stärkas. Kollektivavtalen ska försvaras bland annat för att motverka lönedumpning. Arbetsmiljöarbetet måste stärkas för att förebygga ohälsa.

9. Bättre kollektivtrafik
Tåg- och busstrafiken ska förbättras i hela landet. Ett särskilt stöd till kollektivtrafik i glesbygd ska finnas. Vi vill satsa på den spårburna trafiken i och kring storstadsområdena istället för att bygga dyra motorvägar och kringfartsleder. Vi förespråkar trängselavgifter i Stockholm, Göteborg och Malmö för att minska köerna, förbättra miljön och kollektivtrafiken. Vi vill ha låga taxor på kollektivtrafik.

10. En grönare närmiljöVi vill skapa inbjudande och levande närmiljöer, där barnen får ta plats. Fler lättillgängliga platser för att utöva idrott och kultur behövs, särskilt för ungdomar. Vi vill ha levande stadskärnor och stadsdelscentra med tillgång till service istället för stormarknader långt utanför staden. Lågstrålande zoner bevaras och inrättas så att elöverkänsliga personer kan leva och verka där.

11. Mer ekologisk mat
Vi vill ha slopad moms på ekologisk mat och ställa om det svenska lantbruket till ekologisk produktion. Vi vill öka upphandlingen av ekologiska och närproducerade varor och underlätta för lokala matmarknader. Svenska åkrar och butikshyllor ska vara fria från genmodifierade grödor.

12. Fler miljöbilar
Vi vill skärpa kraven på bilindustrin att tillverka effektiva och bränslesnåla bilar. Senast 2010 bör alla nya bilar som säljs i hela EU kunna gå på något förnybart drivmedel. Vi vill stödja att befintliga bensinbilar ställs om till att köra på miljöbränslen.

13. Miljöteknik för förnybar energi
Smarta, effektiva energilösningar ska främjas. Vindkraften ska byggas ut kraftigt med målet 20 TWh år 2015. Vi vill ha solfångare på vart fjärde tak år 2020. Fastighetsskatten ska gynna miljöinvesteringar i boendet. Kärnkraften ska avvecklas. Brytning av uran ska inte tillåtas i Sverige.

14. Rädda livet i Östersjön
Torsken och andra fiskarter i Östersjön ska fredas från fiske om populationerna ligger under säkra nivåer. Krafttag krävs mot det illegala fisket och mot häleriet av illegalt fångad torsk. Ett effektivt och modernt kretsloppsjordbruk ska främjas runt hela Östersjön så att övergödningen minskar.

15. Biologisk mångfald
Mänsklig verksamhet ska ske med hänsyn till naturen så att mångfalden av arter bevaras och utvecklas. Sverige ska hysa långsiktigt livskraftiga stammar av de fyra stora rovdjuren; varg, lo, björn och järv. Artrika ängs- och hagmarker ska värnas. Strandskyddet får inte urholkas.

16. Kvinnofrid
Alla som utsätts för våld eller hot om våld i nära relationer ska ha rätt till skyddat boende. Rättsväsendets bemötande måste vara kunnigt och respektfullt. Barn som bevittnat våld i hemmet ska betraktas som brottsoffer. De som döms för misshandel ska tvingas genomgå behandling. Även våld i samkönade relationer måste uppmärksammas. Mer resurser krävs för att motverka prostitution och människohandel.

17. All kärlek är bra kärlek
En könsneutral äktenskapslagstiftning ska införas. Hatbrott mot homosexuella, bisexuella och transpersoner ska bekämpas genom skärpt lagstiftning och bättre uppföljning. Läromedel ska inte uppmuntra till fördomar. Sverige ska arbeta i FN för att stoppa diskriminering av människor på grund av sexuell läggning eller könsidentitet.

18. En jämställd och förlängd föräldrapenning
Vi vill förlänga föräldrapenningen till 18 månader. Av de 18 månaderna vill vi reservera en tredjedel till vardera föräldern. Båda föräldrarna ska samtidigt kunna vara hemma med barnet under en månad. Vi vill att andra än vårdnadshavaren ska kunna ta ut föräldrapenning. Föräldrar ska ha valfrihet att själv välja barnomsorgsform. Samhällets stöd till barnomsorgen ska komma alla barn till del.

19. Äldres rätt till inflytande och trygghet
Fadderverksamhet där gammal och ung hjälper varandra ska utvecklas. Äldre ska få större inflytande över omsorgens utformning och ensamheten måste brytas. Fler äldrekooperativ och andra boendealternativ behövs. Garantipensionen ska höjas och demenssjukvården ges ökade resurser.

20. Rätten till en bostad ? grunden för egenmakt
Alla har rätt till en bostad. För att ge hemlösa möjlighet att komma tillbaka till ett anständigt liv behövs fler typer av individanpassade boenden både ur ett ekonomiskt och ur ett socialt perspektiv. Nya sociala nätverk i samband med bostaden är en viktig förutsättning.

21. Råd med tandvård
Vi vill införa en ny generell tandvårdsförsäkring som leder till lägre kostnader för patienterna och bättre tandhälsa. Det förebyggande och hälsofrämjande perspektivet förstärks. Vi vill höja åldersgränsen för fri tandvård från 20 år till 25 år.

22. Funktionshinder
Otillgänglighet är diskriminering ? människor med funktionshinder ska ha möjlighet till full delaktighet.

23. Stärk kampen mot rasism och diskriminering
Alla former av diskriminering ska motverkas. Vi vill höja skadestånden till enskilda som diskrimineras av företag eller myndigheter. Vi vill stärka och utöka lokala antidiskrimineringsbyråer. Stor vikt ska läggas vid att motverka grogrunderna för rasism och diskriminering.

24. En human flyktingpolitik
Vi vill ha en generös flyktingpolitik där alla människor behandlas med respekt. Barnets bästa ska sättas främst i all bedömning av flyktingärenden. Den som på grund av myndigheternas hantering väntat längre än ett år på ett slutgiltigt besked på sin asylansökan ska automatiskt få uppehållstillstånd.

25. Bättre villkor för studenter
Vi vill höja studiemedlen genom att öka bidragsdelen med 1000 kronor per månad. Möjligheten att studera på högskola och universitet högre upp i åldrarna ska förbättras. Gränsen för hur mycket studenter får ha som inkomst av arbete med bibehållet studiemedel ska höjas. Vi vill förenkla och förbättra de sociala skyddsnäten för studenter så att skyddet blir likvärdigt det som anställda har.

26. En kreativ och fri skola
Vi vill ta bort timplanen och ge de kommunala skolorna samma frihet som friskolorna. De kvalificerade yrkesutbildningarna och lärlingsplatserna ska byggas ut. Elevinflytande och möjlighet att påverka ska stärkas. Alla lärare, i första hand förskolelärare, ska genomgå jämställdhetsutbildning. Vi vill att skolan ska fokusera mer på långsiktig kunskap, därför vill vi ha ett alternativ till dagens betygssystem.

27. Närvård för bättre hälsa
Vi vill satsa på hälsofrämjande och förebyggande vård. Vården ska bli jämställd, vara nära medborgarna och präglas av bred medicinsk och psykosocial kompetens. Kunskapen om skillnaden mellan mäns och kvinnors hälsa och sjukdomar måste öka. Särskilda satsningar för att minska den psykiska ohälsan behövs. Alternativ- och komplementärmedicin ska integreras i hälso- och sjukvården.

28. Självständig alkoholpolitik
Införselkvoter på alkohol ska återinföras och likaså förbudet mot alkoholreklam. Systembolagets alkoholmonopol ska bestå. Vi motsätter oss en sänkning av alkoholskatten.

29. Kultur för alla
En miljard kronor ska satsas på att göra kulturen tillgänglig för fler och förbättra arbetsvillkoren för kulturarbetarna. Barn och unga ska få möjlighet att utöva och uppleva mer kultur. Amatörkulturen ska stärkas genom riktade satsningar. En lagstiftning mot ägarkoncentrationen i media ska införas. Nedladdning av exempelvis musik och filmer för privatbruk ska vara tillåtet. Upphovsrättsinnehavare ska ha annan ersättning för sina verk.

30. Deltagande demokrati
Medborgarna ska ha fler möjligheter att påverka de politiska besluten. Medborgare ska kunna lägga egna förslag i alla kommuner och landsting. Medborgerlig initiativrätt för folkomröstningar ska införas. Rösträttsåldern ska sänkas till 16 år.

31. Ursprungsfolks rättigheter
Vi vill att Sverige ska ratificera ILO-169 om ursprungsfolks rättigheter. Detta innebär till exempel att samernas rätt till traditionella landområden och vatten ska respekteras och skyddas.

32. Stärk folkets rättigheter
Vi vill ge medborgarna stärkta rättigheter i förhållande till offentliga tjänster som sjukvård, skola, universitet, barnomsorg och äldreomsorg. Vi vill även arbeta med medborgarkontrakt i den offentliga servicen så att utlovade servicenivåer blir en rättighet som kan utkrävas ansvar för, med rätt till kompensation för utebliven service.

33. Nej till EU:s grundlag
Makten ska decentraliseras så att besluten kommer närmare medborgarna. Ett samhälle måste byggas underifrån. Vi motsätter oss därför att en grundlag för EU antas. Vi kräver en folkomröstning om EU:s grundlag. Vi vill att Sverige lämnar EU och istället arbetar för en annan form av europeiskt samarbete.

34. En fredligare värld
Vi vill att det svenska militära försvaret halveras och resurser förs till andra samhällsområden. Sverige ska arbeta inom FN för att förebygga och hantera konflikter. En civil europeisk fredskår ska inrättas. Den internationella förmågan att bygga upp fungerande samhällen efter konflikter ska stärkas. Vi vill avveckla vapenexporten.

35. En rättvisare värld
Vi vill ha rättvis handel i världen. Fattiga länders skulder ska skrivas av. Det offentliga på alla nivåer ska gå före och ställa etiska krav i upphandlingar. En skatt på valutatransaktioner, internationella flygresor och vapenhandel ska införas och användas till att bekämpa extrem fattigdom och hunger. Vi vill ha ett globalt mål om nollsvält. Biståndet ska främja hållbar utveckling. Vi vill ha sänkt moms på rättvisemärkta produkter.

36. Djurs rättigheter
Satsningarna på att kvalitetssäkra och godkänna testmetoder utan djurförsök ska fördubblas, så att djurförsök kan ersättas. Djurtransporterna ska minimeras genom skärpta regler och fler småskaliga slakterier. Uppfödning av djur med framavlade defekter som kan orsaka lidande ska avskaffas.

miljöpartiet

Bild Vänsterpartiet.

Valmanifestpdf

Och jag behöver väl knappast säga att det råder en nolltolerans i denna tråd. Jag utgår ifrån att dom som deltar i diskussionen är saklig och objektiv.

Användarvisningsbild
Element_Five
Överstelöjtnant
Överstelöjtnant
Inlägg: 2973
Blev medlem: 06 apr 2006 13:17
Kön: Man
Från: Skåne
Militär Grundutb: Infanteriet/Mek
Intresse: Andra världskriget
Ort: Skåneland
Kontakt:

Inlägg av Element_Five » 06 sep 2006 14:42

Bra ämne Jimmy, vad tror ni om det som hänt gällande Folkpartiet kontra Socialdemokraterna? Kommer detta påverka deras resultat i valet eller kommer folk ha överseebde med det hela då Socialdemokraterna själva var delaktiga i en liknande skandal för en tid sedan. Visserligen anser jag att et fel rättfärdigar ett annat. Nu visar det tydligen att Leijonborgkänt till det hela och hållt tyst om det i två-tre dagar, kan/kommer det möjligen leda till att förtroendet för Folkpartiet sjunker eller ser folk över det och till vad de som parti egentligen står för? Personligen så käns det som om dett hade varit i ett annat land så hade troligen Leijonborg avgått efter detta men är det överdrivet eller en självklarhet?
.: Legitimerad skrivbordsgeneral, nörd och tvåbarnspappa!

Användarvisningsbild
patrick05
Brigadgeneral
Brigadgeneral
Inlägg: 5313
Blev medlem: 17 feb 2005 01:54
Från: Västmanland
Militär Grundutb: Ej mönstrat än
Intresse: Andra världskriget
Ort: Västmanland
Kontakt:

Inlägg av patrick05 » 06 sep 2006 14:45

Debatten om Folkpartiets intrång kan vi väl debattera i den här tråden istället.
"The past is a foreign country: they do things differently there"
L. P. Hartley

Användarvisningsbild
Element_Five
Överstelöjtnant
Överstelöjtnant
Inlägg: 2973
Blev medlem: 06 apr 2006 13:17
Kön: Man
Från: Skåne
Militär Grundutb: Infanteriet/Mek
Intresse: Andra världskriget
Ort: Skåneland
Kontakt:

Inlägg av Element_Five » 06 sep 2006 14:53

Miss av mig, självklart insåg inte vad tråden "Spioneriet" handlade om, ganska logiskt dock.

Nåväl vad gäller valet, jag tycker det är supersvårt att ta ställning speciellt i Riksdagsvalet. Man försöker läsa på om det ena och det andra men blir nästan bara värre. De flesta partier har alla något bra att komma med. Iallafall utåt i sina vallöften men efter de då eventuellt blivit valda är det en annan femma. Detta blir mitt första val någonsin pga av min anarkistiska vilsna bakgrund så det är en "stor" grej för mig nu när man vaknat upp ur dimmorna. Men det är då rakt inte lätt att hitta rätt i partipolitiksdjungeln, några tips från mer erfarna röstare? Eller är det bara att sitta och läsa igenom respektives hemsidor, studera deras historia och se hur de genomfört sin politik etc?
.: Legitimerad skrivbordsgeneral, nörd och tvåbarnspappa!

Användarvisningsbild
Jason__Voorhees
Förvaltare
Förvaltare
Inlägg: 523
Blev medlem: 24 jun 2006 17:42
Ort: Västra Götaland
Kontakt:

Inlägg av Jason__Voorhees » 06 sep 2006 15:32

Jag får inte rösta men jag tycker det är intressant med politik. Dock tycker jag att det är för mycket tjat om alla riksdagspartierna. Ett parti som ska styra ett land ska inte hacka sig in på andra partiers hemsidor och sno deras idéer utan partierna ska ha olika åsikter då det inte är en demokrati om alla som man kan välja gör samma saker och tar efter varandra hela tiden. Och sedan är jag trött på att partier smutskastar varandra hela tiden. Inte minst vad det gäller partierna i riksdagen som hela tiden klankar ned på dom som inte är i riksdagen.
Mess with the best, Die like the rest!

Användarvisningsbild
Jimmy
Fredsbevarare
Fredsbevarare
Inlägg: 4897
Blev medlem: 17 sep 2004 20:07
Kön: Man
Från: Halland
Militär Grundutb: Skyddscentrum
Intresse: Andra världskriget
Kontakt:

Inlägg av Jimmy » 06 sep 2006 18:41

En sak har partierna gemensamt. Dom förespråkar i princip samma saker, som mer eller mindre är standard inför varje val, tycker inte har hänt nämnvärt mycket sen senaste valet. Vilket parti känns då vettigast att rösta på? Tja, det är väl upp till var och en vad som känns bra för en själv.
Socialdemokraterna skrev:3) Nästa steg i välfärdsbygget är tandvården.
Varför gå till val med något som faktiskt varit billigt en gång i tiden? Och som sossarna privatiserade, och gjorde tandvården till en klassfråga. "Nästa steg i välfärdsbygget är..." Är det inte sossarna som påstår att Sverige är en välfärdsstat? eller menar dom att dom vill bygga vidare på välfärden?
Centern skrev:1. Du ska få behålla mer av din lön.

Och hur ska det gå till? Sänker vi löneskatten så höjer dom en annan, vilket i sin tur leder till att få människor tjänar på en lönesänkning. Minns senast när man sänkte löneinkomsten, genast efter den sänkningen höjde dom elskatten med 1% och bensinskatten 1% och vips hade folket förlorat en procent. Nu är det visserligen inte Centern som skall stå till ansvars för det. Men denna händelse tyder på att staten inte har råd att sänka några skatter utan att kompensera det med något annat. Och jag vet inte hur Centern skulle kunna lyckas med det.
Miljöpartiet skrev:18. En jämställd och förlängd föräldrapenning
Vi vill förlänga föräldrapenningen till 18 månader. Av de 18 månaderna vill vi reservera en tredjedel till vardera föräldern. Båda föräldrarna ska samtidigt kunna vara hemma med barnet under en månad. Vi vill att andra än vårdnadshavaren ska kunna ta ut föräldrapenning. Föräldrar ska ha valfrihet att själv välja barnomsorgsform. Samhällets stöd till barnomsorgen ska komma alla barn till del.
Varför skall man ge sig in i enskilda familjer hus och bestämma hur dom skall lägga upp sin föräldraledighet? För mig är det helt oacceptabelt att partier/myndigheter/stat skall bestämma hur föräldrar skall göra. Jämställdhet är det inte, snarare kränker det integriteten, jag själv är givetvis för jämställdhet, men det skall beslutas inom den enskilde familjen om vad som är bäst för dom.

Användarvisningsbild
PZG12
Överste
Överste
Inlägg: 3094
Blev medlem: 11 jun 2005 21:09
Kön: Man
Från: Västra Götaland
Militär Grundutb: Infanteriet/Mek
Intresse: Reenactment
Ort: De goa götet!
Kontakt:

Inlägg av PZG12 » 06 sep 2006 18:55

Skulle vi inte kunna ha en eget val här genom en anonym omröstning? Hade varit lite kul och se vilket parti som skulle vinna! :)
"Wars can be prevented just as surely as they can be provoked" Omar Bradley

MVH wiSH - Moderator

Användarvisningsbild
Jason__Voorhees
Förvaltare
Förvaltare
Inlägg: 523
Blev medlem: 24 jun 2006 17:42
Ort: Västra Götaland
Kontakt:

Inlägg av Jason__Voorhees » 06 sep 2006 19:40

wiSH skrev:Skulle vi inte kunna ha en eget val här genom en anonym omröstning? Hade varit lite kul och se vilket parti som skulle vinna! :)
Men det fins ju massor av partier som man inte vet något om. Då får vi väl göra en lista med alla partier och skriva en kort sammanfattning. :wink:
Mess with the best, Die like the rest!

Användarvisningsbild
Jimmy
Fredsbevarare
Fredsbevarare
Inlägg: 4897
Blev medlem: 17 sep 2004 20:07
Kön: Man
Från: Halland
Militär Grundutb: Skyddscentrum
Intresse: Andra världskriget
Kontakt:

Inlägg av Jimmy » 06 sep 2006 19:51

Jag tycker vi koncentrerar oss på dom partier som finns i riksdagen. Småpartier utanför riksdagen känns inte direkt lockande att diskutera om på KF, av en rad anledningar.

Användarvisningsbild
Jason__Voorhees
Förvaltare
Förvaltare
Inlägg: 523
Blev medlem: 24 jun 2006 17:42
Ort: Västra Götaland
Kontakt:

Inlägg av Jason__Voorhees » 06 sep 2006 19:54

Jimmy skrev:Jag tycker vi koncentrerar oss på dom partier som finns i riksdagen. Småpartier utanför riksdagen känns inte direkt lockande att diskutera om på KF, av en rad anledningar.
Ja men det fins ju en hel del som inte är av den sorten som jag tror du tänker på. :wink: Men det är ju mycket enklare om vi bara pratar om dom som alla här vet vad det är för några.
Mess with the best, Die like the rest!

Användarvisningsbild
PZG12
Överste
Överste
Inlägg: 3094
Blev medlem: 11 jun 2005 21:09
Kön: Man
Från: Västra Götaland
Militär Grundutb: Infanteriet/Mek
Intresse: Reenactment
Ort: De goa götet!
Kontakt:

Inlägg av PZG12 » 06 sep 2006 20:33

Precis boys... jag syftade på riksdagspartierna och inga små grejor! Ska vi köra på det dao?
"Wars can be prevented just as surely as they can be provoked" Omar Bradley

MVH wiSH - Moderator

Användarvisningsbild
patrick05
Brigadgeneral
Brigadgeneral
Inlägg: 5313
Blev medlem: 17 feb 2005 01:54
Från: Västmanland
Militär Grundutb: Ej mönstrat än
Intresse: Andra världskriget
Ort: Västmanland
Kontakt:

Inlägg av patrick05 » 06 sep 2006 20:51

Partiledardebatten på fyran var - som vanligt - en ren intern uppgörelse för de redan frälsta. Personsson inledde bäst och pressade den uppenbart segstartade Reinfeldt som har svårt att riktigt förklara hur en sänkt A-kassa ska generera mer jobb...
Efter reklampausen kom dock Reinfeldt tillbaka och Persson fastnade nu i "passa er så inte högerspöket käkar upp er!" fällan. Efter att båda stångat sig snurriga och pratat om precis allt annat än vad man egentligen vill göra, förutom lite luddigheter från Reinfeldt så gick man över till skolan.
Här verkade dock de båda partiledarna, troligen efter att ha ödslat all energi på vårdfrågan, mest jabba runt varandra och ge varandra små gliringar. Någon fråga om hur skolan ska förbättras, betyg, hur man ska motverka mobbning o.s.v. saknades totalt.

Således så får nog den här debatten bli oavgjord, Persson plockade några tacksamma poäng i inledningen av debatten bara för att haka upp sig i vårddebatten, i den avslutade debatten om skolan så verkade båda kombanterna nöjda och verkade mest vilja komma därifrån.
Upplägget var så där, 50 minuters debatt tycker jag är alldeles för kort, även om vårdfrågan stundtals gick på tomgång så bröts debatten om arbete allt för tidigt, och skolfrågan behandlades överhuvudtaget inte.
"The past is a foreign country: they do things differently there"
L. P. Hartley

Användarvisningsbild
McCoy
General
General
Inlägg: 9392
Blev medlem: 06 mar 2004 15:05
Kön: Man
Från: Västerbotten
Militär Grundutb: Frisedel
Intresse: Modellbygge
Ort: Skellefteå
Kontakt:

Inlägg av McCoy » 06 sep 2006 20:55

Helt klart viktiga frågor som det är vansinne att släta över! Nu såg jag i och för sig inte debatten men Vård, skola och arbete är ju tre tämligen viktiga punkter.
Semper fidelis - McCoy

Förr var det nu, men jävligare var det desto värre. Men så här jävla sämre har det ta mig fan aldrig varit så dåligt! - Okänd

Användarvisningsbild
Jimmy
Fredsbevarare
Fredsbevarare
Inlägg: 4897
Blev medlem: 17 sep 2004 20:07
Kön: Man
Från: Halland
Militär Grundutb: Skyddscentrum
Intresse: Andra världskriget
Kontakt:

Inlägg av Jimmy » 06 sep 2006 21:09

Det ironiska är att det är alltid vård skola omsorg som drabbas av nerskärningar och det är även dom som man spelar väljarna på. Jag och åter tusentals föräldrar är väl medvetna om bristen i skola och dagis, jag har även en moster som jobbar som barnskötare och har gjort det i 25 år, samt min fru som studerar till förskolärare. Jag hade gärna sett att en stor del av folket agerade mot detta, lätt för mig att säga, men det är i alla fall önsketänkande. Med andra ord, partier använder vård och omsorg, skola för att locka till sig väljare, men jag har inte sätt någon förbättring inom dessa ämnen, och tror i ärlighetens namn inte att det kommer att bli bättre efter valet, oavsett vilka som bildar regering.


Som McCoy sa så är det ämnen som man inte slätar över.


Jag missade själv debatten (lustigt nog) Men det skall i ärlighetens namn bli intressant att se debatten mellan Göran Persson och Lars Leijonborg. Av uppenbara skäl.

Användarvisningsbild
patrick05
Brigadgeneral
Brigadgeneral
Inlägg: 5313
Blev medlem: 17 feb 2005 01:54
Från: Västmanland
Militär Grundutb: Ej mönstrat än
Intresse: Andra världskriget
Ort: Västmanland
Kontakt:

Inlägg av patrick05 » 06 sep 2006 21:18

Det stora problemet som jag ser det är att de flesta av toppolitikerna lever i en värld totalt avskiljd från folket. Satt och lyssnade och Reinfeldt i P3, och även om Lantz inte hymlade med vart hennes sympatier låg och Reinfeldt lät som han skulle gå därifrån stundtals, så lyckades hon ändå visa på Reinfeldts stora svaghet. Han har aldrig haft ett riktigt jobb, aldrig gått arbetslös - han hade dock haft det lite knapert under sin studietid - och samma sak gäller förstås för Göran Persson.
Det här är personer som när de väl träffar folk, är omgivna av en massa nickedockor från partiet eller ungdomsförbundet, säkerhetsvakter, journalister o.s.v., men som aldrig behöver genomlida vad deras politik skapar. De är personer som tagit politiken som ett arbete och därmed också avskärmat sig från den verklighet som vanligt folk lever i.

Skulle gärna vilja se Persson sätta sina ungar i en skola i Rosengård, eller låta Reinfeldt få gå på soc ett tag, så får vi se hur spännande de tycker livet för majoriteten av det svenska folket är. Det var rätt uppenbart när man såg debatten att varken Reinfeldt eller Persson lever ett liv som folket, snarare lät det som två feodalherrar som debatterar sina underlydandes öden och äventyr.
"The past is a foreign country: they do things differently there"
L. P. Hartley

Skriv svar

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 1 och 0 gäst