Västerbottens II bataljon i Kampanjen mot Norge 1814.

Här diskuteras ämnen som inte passar in i de övriga kategorierna och som eventuellt sträcker sig över flera tidsepoker.
Skriv svar
Användarvisningsbild
GT
Fanjunkare
Fanjunkare
Inlägg:484
Blev medlem:14 dec 2005 16:35
Ort:Västerbotten
Kontakt:
Västerbottens II bataljon i Kampanjen mot Norge 1814.

Inlägg av GT » 19 jan 2006 10:31

SKELLEFTEÅ, LÖVÅNGERS OCH BYGDEÅ KOMPANIER I KAMPANJEN MOT NORGE 1814.


Kampanjen mot Norge 1814 vars syfte var att med minsta möjliga blodsutgjutelse få Norge att acceptera den union med Sverige som beslutades i freden i Kiel år 1814.

Slaget vid Midskog den 5 augusti 1814 blev en norsk seger och svenskarna tog revansch i Slaget vid Kjolbergs bro den 14 augusti 1814.

Freden och stilleståndet undertecknades i Moss den 14 augusti 1814.

Den 5 augusti 1814 vinner norrmännen en mindre framgång vid Midskog. Den svenske generalmajoren Karl Pontus Gahn har fått i uppgift att gåfrån Värmland mot Kongsvinger, syftet med manövern är att få norrmännen att splittra sina styrkor.

I Gahns instruktioner ingår att dra till sig uppmärksamhet men inte äventyra sina resurser mot en överlägsen fiende.


VÄSTERBOTTENS REGEMENTE 1812 OCH 1813.

1812 gjordes Västerbottens regemente omedelbart marschfärdigt och fältbataljonen uppbröt den 28 juli 1812 och marscherade mot Brösta som nåddes den 31 juli. Den 2 augusti 1812 anländer bataljonen till Härnösand där den under övningar och vakttjänstgöring var till i september. Den 10 september vidtog avmarsch mot västgränsen och den 29 september var Fältbataljonen i Stjernsundsbruk.

17 oktober 1812 så inträffade bataljonen i Karlstad och i slutet av oktober så avgick den med Lövångers och Bygdeå´s kompanier kommenderade till garnisonstjänst på Karlstens fästning. Under de sista månaderna av 1812 och under hela 1813 flyttas II bataljonen till olika platser under olika vakttjänstgöringar.


VÄSTERBOTTENS REGEMENTE 1814.

1814 sker en förändring och II bataljonen tågar mot Värmland och Lund där man rastade en dag och därefter fortsatte bataljonen till Odenstad i Gillberga socken och Ottebol dit ankomsten för första gruppen skedde 2 april. Gahns styrka som samlats där ombildas till fyra bataljoner och den skulle vara klar den 8 april 1814.

General Major Gahn af Colquhoun går under natten mot den 1 augusti 1814 in i Norge med 1 400 man och vid slätten söder om Midskogs kyrka påträffades den norska förtruppen som visade sig vara en svag postering, denna drog sig tillbaka efter en kort skottväxling. Vid Midskogs kyrka fick man känning med den norska huvudposten som gjorde segare motstånd. Hela II bataljonen av Västerbottens regemente anföll och tillkämpade sig lätt terrängen kring kyrkan.

Fienden vek då väster om vägen men gjorde under reträtten här och var motstånd. Den svenska förtruppen måste då steg för steg arbeta sig framåt i terrängen och de blev då en stund beskjutna i flanken av två kanoner och 6 västerbottningar blesserades (sårades) men man nådde sent omsider Bränna. Den 2 augusti återupptogs framryckningen efter att trupperna vilat ut. I två kolonner, Lövångers Kompani i den högra, ryckte svenskarna fram mot Lier, en stark norsk position och efter en kort strid vid Pramhus kom man till Lier. Den svenske chefen Gahn visste att norrmännen var starkare men beslöt sig trots sina instruktioner och trots att norrmännen har en stor lokal överlägsenhet så bestämmer han sig för att storma skansen vid Lier, Lierskantz.

Under hårt motstånd kämpade sig Västerbottensbataljonen med hjälp av Värmlands regemente sig fram. Efter intensiv beskjutning lyckades man slutligen kasta fienden norrut mot passet mellan sjöarna, men vid Strand möttes man av artillerield i vänstra flanken som kom från bergsklackarna och kom inte längre.

Framåt 19 tiden tog ammunitionen slut för svenskarna. Gahn drogs sig då tillbaka därför att fienden var honom alltför överlägsen och ett avgörande ej avsågs. Västerbottningarna hade förlorat två officerare, 1 underofficer och 11 man därav 4 man från Bygdeå Kompani, sammanlagt blesserades 70 man och den totala förlusten för fältbataljonen var 100 döda och sårade.

De svenska trupperna drog sig tillbaka och slog läger runt Midskog. Den 4 augusti ryckte en norsk kår under överstelöjtnant Samuel Andreas Krebs fram över Pramhus med omkring 1 100 man för att kringgå Gahn och över Skotterud falla svenskarna i ryggen.

På morgonen den 5 augusti 1814 blossade striden upp över hela fronten. Norrmännen anföll svenskarnas vänstra flygel och efter ca en timmes strid började Gahn återtåget på bred front. Under tiden anfölls trossen vid Skotterud och ett kompani sändes dit, vilket av Västerbottens kompanier omtalas ej. Men då detta kompani skymtade trossen vid Skotterudsmon var hela linjen besatt av fienden.

Reträttvägen var sålunda stängd och för Gahn syntes nu en kringränning oundviklig. Han beslöt då att bryta sig igenom efter vägen eftersom fienden var som svagast där. III bataljonen ur Västerbottens Regemente under överste Knorring anbefalldes att utföra orden. Bataljonen stormade med fällda bajonetter och under hurrarop och mycken bravur fram och uppför den lilla backen och lyckades verkligen mot förmodan att bryta sig igenom fiendens kedja. Men om denna bataljon kunnat bana sig väg, så slöts ånyo leden efter dem.

Gahn i spetsen för en stormkolonn bröt sig ut och hade efter 4-5 timmars korseld fått största delen av sin styrka räddad. Gahn förlorade 17 officerare, 7 underofficerare och 312 man i stupade, sårade och fångna och norrmännen respektive 5 officerare, 4 underofficerare och 130 man stupade, sårade och fångna.

Gahn får sedermera beröm av Karl Johan för sitt tappra och oförvägna sätt att ta sig ur en till synes hopplös situation. Norrmännen drar stora växlar på segern vid Midskog, men i strategiskt hänseende var framgången betydelselös. Beroende på det kaos som uppstod vid utbrytningen så finns det inga uppgifter på var Lövångers kompani befann sig men totalt så blev 11 officerare, 6 underofficerare och 290 man fångna och blesserade. Från Bygdeå Kompani saknades 16 man av totalt 30 man.

Uppgifter saknas på de stupades antal för Västerbottens regemente men dessa kan erhållas om man tittar i Generalsmönsterrullorna åren efter 1814. Om man går efter förlorade persedlar så hade Lövångers och Bygdeå kompanier de flesta förlusterna antagligen beroende på att de ledde utbrytningen. Efter denna strid så upphörde stridshandlingarna och den 15 augusti 1814 slöts freden och stilleståndet i Moss. Den 2 november anbefalldes uppbrott mot hemorten och den 28 december kom man till Umeå.

Skellefteå, Lövångers och Bygdeå kompanier återgick till rotarna och knektarna skulle inte behövas mera i krigets hårda värv eftersom denna kampanj visade sig vara Sveriges sista krig.


SKELLEFTEÅ KOMPANI.

Skellefteå Kompani hade officiellt ålagts av indelningsverket som inrättades 1695 att hålla 128 rotar redo för landets försvar.

Enligt Generalmönsterrullorna (GM) för Västerbottens regemente har dessa indelta knektar bevisligen deltagit i affärerna vid Skotterud, Lierskantz och Midskog.

De andra rotarna har jag på en annan lista och där finns de som tjänade som indelta knektar under tiden för kampanjen och förmodligen deltog men detta kan ej bevisas.

I den listan ingår också de rotar som var indragna, officersbostäder, ersatt med häst av bönderna eller av andra anledningar.

De indelta knektar som deltog i affärerna vid Skotterud, Lierskantz och Midskog var:

Rote:
4. Gustav Persson NYMAN från Burvik, deltog enligt GM.
6. Anders Mickelsson KANON från Bureå, deltog enligt GM.
7. Erik Olovsson BURSTEDT från Bureå, deltog enligt GM.

*10. Isak Andersson WIKBERG från Yttervik, blesserad i vänstra handen.
***11. Nils Persson WiKBLAD från Innervik, Silvermedaljen för Tapperhet i Fält, blesserad i högra handen och i vänstra benet.
***12. Jonas Andersson STÅHLBRÖST från Innervik, Silvermedaljen för Tapperhet i Fält.

15. Johan Johansson WIK från Tjärn, deltog enligt GM.
16. Anders Olovsson STRÖM från Furunäset, deltog enligt GM.
20. Carl Nilsson FURMAN från Bergsbyn, deltog enligt GM.

**23. Nils Olovsson TUVBERG från Tuvan, dödsskjuten 5 augusti 1814 vid Midskog.
*24. Gustaf Andersson PATRON från Hedensbyn, blesserad i vänstra låret.

26. Aron Johansson RASK från Hedensbyn, deltog enligt GM.
31. Per Gabrielsson SMED från Sörböle, deltog enligt GM.
35. Corpral Johan Hansson HOLM från Bodan, deltog enligt GM.

***37. Hans Larsson HOLMBERG från Fahlmark, Silvermedaljen för Tapperhet i Fält, blesserad.

38. Per Jonsson PIHL från Fahlmark, deltog enligt GM.
40. Jakob Jönsson RENFORS från Fahlmark, deltog enligt GM.

*42. Mikael Mikaelsson KARBIN från Fahlmark, blesserad.
**54. Corpral Hans Andersson NORGREN från Kroksjön, dödsskjuten 5 augusti 1814 vid Midskog.
*56. Per Andersson SUNDBERG från Sunnanå, Sjuk i Uddevalla 16 november 1815, försvann där.

64. König Persson FROM från Norsjön., deltog enligt GM.

*65. Johan Eriksson NORDSTRÖM från Norsjön, död 25 augusti 1815.?

72. Jacop Andersson BACKMAN från Klutmark, deltog enligt GM.
87. Johan Hansson RÖNQVIST från Kusmark, deltog enligt GM.

*91. Johan Olovsson FANA från Kusmark blesserad 5 augusti 1814 vid Midskog.
*92. Olof Nilsson SKOG från Kågeträsk, blesserad 5 augusti 1814 vid Midskog.
*94. Anders Mosesson HEDMAN från Stavaträsk, blesserad med en kula i benet.

95. Anders Svensson UTTERMAN från Storkåge, deltog enligt GM.
97. Corpral Anders Larsson WAHLBERG från Storkåge, deltog enligt GM.

*98. Lars Larsson BERGGREN från Storkåge, svårt blesserad i vänstra knäet.

99. Carl Andersson ÖSTERMAN från Storkåge, deltog enligt GM.
101. Moses Johansson VÄSTERBOTTNING från Storkåge, deltog enlig GM.
102. Magnus Andersson HJELTE från Storkåge, deltog enligt GM.

*103. Gabriel Gabrielsson NORRLÄNNING från Bodviken, blesserad i vänstra höften.

109. Lars Andersson BRÄNNARE från Östanbäck, deltog enligt GM.
111. Salomon Persson LUND från Frostkåge, deltog enligt GM.
113. Anders Hansson BÄCKMAN från Frostkåge, deltog enligt GM.
114. Corpral Augustines Johansson STÅHLBERG från Drängsmark, deltog enligt GM.

*116. Olov Persson PÅLACK från Drängsmark, blesserad och senare död 14 augusti 1814.

118. Lars Christiansson TAPPER från Drängsmark, deltog enligt GM.
121. Olof Olofsson LÅNG från Byske, deltog enligt GM.
122. Erik Hartlin HJELM från Kindbäck, deltog enligt GM.

***124. Axel Axelsson FORSMAN från Åbyn, Medaljen för Tapperhet i Fält för affaren vid Skotterud 5 augusti 1814.
*125. Jonas Andersson SUND från Gagsmark, blesserad 5 augusti 1814 vid Midskog.

127. Johan Jonsson KJÄLLMARK från Kjällbomark, deltog enligt GM.

Silvermedaljen för Tapperhet i Fält tilldelades till:
11. Nils Persson WiKBLAD från Innervik.
12. Jonas Andersson STÅHLBRÖST från Innervik.
37. Hans Larsson HOLMBERG från Fahlmark.
124. Axel Axelsson FORSMAN från Åbyn.

Dödsskjutna på stället var:
23. Nils Olovsson TUVBERG från Tuvan, dödsskjuten 5 augusti 1814 vid Midskog.
54. Corpral Hans Andersson NORGREN från Kroksjön, dödsskjuten 5 augusti 1814 vid Midskog.

Döda efteråt:
56. Per Andersson SUNDBERG från Sunnanå, Sjuk i Uddevalla 16 november 1815 ?, försvann där.
65. Johan Eriksson NORDSTRÖM från Norsjön, död 25 augusti 1815.?
116. Olov Persson PÅLACK från Drängsmark, blesserad och senare död 14 augusti 1814.

Blesserade var:
10. Isak Andersson WIKBERG från Yttervik, blesserad i vänstra handen.
11. Nils Persson WiKBLAD från Innervik, blesserad i högra handen och i vänstra benet.
24. Gustaf Andersson PATRON från Hedensbyn, blesserad i vänstra låret.
42. Mikael Mikaelsson KARBIN från Fahlmark, blesserad.
91. Johan Olovsson FANA från Kusmark blesserad 5 augusti 1814 vid Midskog.
92. Olof Nilsson SKOG från Kågeträsk, blesserad 5 augusti 1814 vid Midskog.
94. Anders Mosesson HEDMAN från Stavaträsk, blesserad med en kula i benet.
98. Lars Larsson BERGGREN från Storkåge, svårt blesserad i vänstra knäet.
103. Gabriel Gabrielsson NORRLÄNNING från Bodviken, blesserad i vänstra höften.
125. Jonas Andersson SUND från Gagsmark, blesserad 5 augusti 1814 vid Midskog.

Döda på andra sätt före stridigheternas upptagande var indelta knektarna:

1813.
1. Anders Jonsson SÖDERMAN, från Bureå, död 1813.
18. Johan Johansson TRUMPETARE från Ursviken, död 13 februari 1813.

1814.
106. Jonas Fredriksson STORFÄLT från Östanbäck, död 18 februari 1814.
107. Johan Persson BOSTRÖM från Östanbäck, död 18 februari 1814.
59. Olov Gabrielsson BJUHR från Bastuträsk, död 2 mars 1813.
30. Olov Johansson ASPLUND från Sörböle, död 11 mars 1813.
128. Lars Larsson STÅHL från Kinnbäck, död 26 april 1814.
19. Anders Olovsson EKMAN från Furunäset, död 2 maj 1814.


LÖVÅNGERS KOMPANI.

De indelta knektar som deltog i affärerna vid Skotterud, Lierskantz och Midskog var:

Rote:
4. Josef Löfmark STRÖM från Blacke, deltog enligt GM.

*5. Corpral Erik Kjäck KRIGSMAN från Fällan, blesserad, död 7 augusti 1814.
*6. Anders Johansson AVANDER från Avan, blesserad i ansiktet.

7. Zacharias Olovsson WIKBERG från Gammelbyn, deltog enligt GM.
9. Anders Olovsson LUSTIG från Selet, deltog enligt GM.

***10. Olof Eriksson Tiger LÖF från Selet, blesserad i vänstra låret, Medaljen för Tapperhet i Fält.

11. Johan Nilsson SVÄRD från Broträsk, deltog enligt GM.

***12. Jonas Persson RESOLUT från Hötjärn, blesserad vänstra och högra knäet, Silvermedaljen för Tapperhet i Fält.

14. Anders Larsson SKOTTFRI från Vebomark, deltog enlig GM.
19. Johan Larsson KEMPE från Vebomark, deltog enligt GM.
20. Corpral Abraham Magnusson LÅNG från Vebomark, deltog enligt GM.
23. Nils Nilsson GÄRDMAN från Gärdet, deltog enligt GM.
24. Hans Persson GRABBE från Broänget, deltog enligt GM.
26. Efraim Löfmark SELBERG från Mångbyn, deltog enligt GM.

*30. Anders Fredriksson RUSK från Villvattnet, blesserad i vänstra låret.
*32. Nils Johansson HÖGDAHL från Hökmark, blesserad.

34. Olov Andersson BRÄNNARE från Hökmark, deltog enligt GM.
36. Corpral Erik Mattson PAMP från Hökmark, deltog enligt GM.

*37. Jacop Sjögren HÖK från Hökmark, blesserad.
*38. Corpral Jonas Persson DAHL från Bissjön, blesserad genom ett bajonettstygn genom högra höften.

39. Jacop Andersson BISTRÖM från Bissjön, deltog enligt GM.

*41. Olof Persson WALL från Wallen, blesserad genom högra axeln och benet.
***44. Mikael Lindström FÄLTSKYTT från Svarttjärn, blesserad genom vänstra låret och axeln, Silver Medaljen för Tapperhet i Fält.
**45. Nils Johansson CARDINAL från Mårtensbodan, dödsskjuten 5 augusti vid Midskog.

46. Per Michelsson STÅHLSPETS från Kåsböle, deltog enligt GM.
50. Corpral Nils Andersson DAHLGREN från Fjälbyn, deltog enligt GM.
52. Simon Petter Fjellman LEJON från Blacke, deltog enligt GM.

***53. Jonas Olovsson WIND från Nolbyn, blesserad i vänstra benet, Silvermedaljen för Tapperhet i Fält.

*56. Olof Persson HUMLA från Uttersjön, blesserad på två ställen.
*57. Israel Svensson FERM fån Risböle, blesserad.
*62. Erik Hendriksson SVAN från Bygdiljum, blesserad.

68. Anders Nilsson SILVER från Mjödvattnet, deltog enligt GM.
70. Matts Andersson SKYNDSAM från Mjödvattnet, deltog enligt GM.
71. Anders Larsson FÅGEL från Mjödvattnet, deltog enligt GM.
73. Pehr Stephansson BOSTRÖM från Mjödvattnet, deltog enligt GM.

**76. Anders Andersson BOBERG från Bodbyn, dödsskjuten 5 augusti 1814 vid Midskog.
**78. Anders Jonsson FLYGARE från Bodbyn, dödsskjuten 5 augusti 1814 vid Midskog.

83. Corpral Fredrik Sundström STÅHLBRÖST från Gammelbyn, deltog enligt GM.

***86. Per Persson ÅBERG från Åbyn, blesserad i vänstra foten, Medaljen för Tapperhet i Fält.

87. Carl SJÖMARK från Åbyn, deltog enligt GM.

*88. Anders Nilsson ÅMAN från Åbyn, blesserad och fången.

93. Olof Löfmark VAKEN från Bygdeträsk, deltog enligt GM.
99. Anders Nilsson REDLIG från Renbergsvattnet, deltog enligt GM.

***100. Anders Olsson RENMAN från Renbergsvattnet, blesserad genom högra knäet, Medaljen för Tapperhet i Fält.

Silvermedaljen för Tapperhet i Fält utdelades till:
10. Olof Eriksson Tiger LÖF från Selet.
12. Jonas Persson RESOLUT från Hötjärn.
44. Mikael Lindström FÄLTSKYTT från Svarttjärn.
53. Jonas Olovsson WIND från Nolbyn.
86. Per Persson ÅBERG från Åbyn.
100. Anders Olsson RENMAN från Renbergsvattnet.

Dödsskjutna på stället var:
45. Nils Johansson CARDINAL från Mårtensbodan, dödsskjuten 5 augusti vid Midskog.
76. Anders Andersson BOBERG från Bodbyn, dödsskjuten 5 augusti 1814 vid Midskog.
78. Anders Jonsson FLYGARE från Bodbyn, dödsskjuten 5 augusti 1814 vid Midskog.

Döda efteråt var:
5. Corpral Erik Kjäck KRIGSMAN från Fällan, blesserad, död 7 augusti 1814.

Blesserade var:

5. Corpral Erik Kjäck KRIGSMAN från Fällan, blesserad, död 7 augusti 1814.
6. Anders Johansson AVANDER från Avan, blesserad i ansiktet.
10. Olof Eriksson Tiger LÖF från Selet, blesserad i vänstra låret.
12. Jonas Persson RESOLUT från Hötjärn, blesserad vänstra och högra knäet.
30. Anders Fredriksson RUSK från Villvattnet, blesserad i vänstra låret.
32. Nils Johansson HÖGDAHL från Hökmark, blesserad.
37. Jacop Sjögren HÖK från Hökmark, blesserad.
38. Corpral Jonas Persson DAHL från Bissjön, bajonettstygn genom högra höften.
41. Olof Persson WALL från Wallen, blesserad genom högra axeln och benet.
44. Mikael Lindström FÄLTSKYTT från Svarttjärn, blesserad genom vänstra axeln och låret.
53. Jonas Olovsson WIND från Nolbyn, blesserad i vänstra benet.
56. Olof Persson HUMLA från Uttersjön, blesserad på två ställen.
57. Israel Svensson FERM fån Risböle, blesserad.
62. Erik Hendriksson SVAN från Bygdiljum, blesserad.
86. Per Persson ÅBERG från Åbyn, blesserad i vänstra foten.
88. Anders Nilsson ÅMAN från Åbyn, blesserad och fången.
100. Anders Olsson RENMAN från Renbergsvattnet, blesserad genom högra knäet

Döda på andra sätt före stridigheternas upptagande var indelta knektarna:

1813.
93. Erik Östensson VAKEN från Bygdeträsk, död mars 1813 ersatt med Olof Löfmark.
17. Herman Granberg RASK från Vebomark, död november 1813.
79. Nils Olovsson SUNDBERG från Bodbyn, död 28 december 1813.

1814.
77. Olof Nilsson BERG från Bodbyn, död 17 januari 1814.
89. Johan Andersson LÄRAKTIG från Åbyn, död 14 februari 1814.
85. Matts Eriksson SMÅLÄNNING från Åbyn, död 28 februari 1814.
8. Mattias Lindström GREVE från Böle, död 27 april 1814.
92. Förare Gustaf Löfmark LUNDSTRÖM från Bygdeträsk, död 11 juni 1814.


BYGDEÅ KOMPANI.

Bygdeå Kompani hade officiellt ålagts av indelningsverket som inrättades 1695 att hålla 82 rotar redo för landets försvar.

Enligt Generalmönsterrullorna (GM) för Västerbottens regemente har dessa indelta knektar bevisligen deltagit i Norska Kriget 1814.

Rote:

2. Anders Nilsson GRAN från Norum.

*3. Olof Olofsson BOMAN från Djäkneboda, blesserad.
*8. Jon Nilsson GIÖK från Bobacken, blesserad.

15. Johan Abrahamsson FISKARE från Sjulsmark.
16. Carl Gustav Flodin TYSK från Junkbodan.

*18. Anders Jonsson HÖGMODIG från Nääs, dödsskjuten 2 augusti 1814 vid Lierskantz.

*21. Marcus Lundström FRISK från Ytterklinten, svårt blesserad 5 augusti 1814 vid Midskog.

23. Nils Andersson FRIMODIG från Korssjön, sjuk.
24. Johan Svensson FÄLTBÅGE från Ultervattnet.
26. Gabriel Gabrielsson SVAN från Ultervattnet.
29. Fredrik Fredriksson WÄSTMAN från Flarken, avsked 1813.
30. Mårten Nilsson SMED från Flarken, död 10 februari 1814.
34. Anders Andersson STARE från Flarken.

*37. Johan Andersson RISBERG från Rickleå, blesserad.

45. Carl Abrahamsson LINDER från Rickleå.
52. Anders Isacsson Aborre från Gumboda, död.
54. Anders Larsson LIND från Hertzånger.

*56. Lars Larsson ÅSTRÖM från Ånäset, blesserad i vänstra låret.

57. Lars Larsson NYMAN från Gunsmark.

*60. Anders Persson SVENSK från Estersmark, blesserad.
*62. Olof Petter Sundström TJÄDER från Estersmark, Medaljen för Tapperhet i Fält.

63. Erik Gustav Sundström SIK från Estersmark.
66. Lars Johansson RASK från Brände.
74. Olof Larsson Gås från Kålaboda.

*76. Nils Andersson FREDLING från Grimsmark, död oktober 1814.

*78. Per Larsson GREN från Grimsmark, dödsskjuten 2 augusti 1814 vid Lierskantz.

79. Carl Eriksson MANNBERG från Gunsmark.

*80. Anders Andersson STRAND från Grimsmark, dödsskjuten 2 augusti 1814 vid Lierskantz.

———————————————————————————————–-

Silvermedaljen för Tapperhet i Fält utdelades till:

62. Olof Petter Sundström TJÄDER från Estersmark.

Dödsskjutna den 2 augusti 1814 vid Lierskantz. var:

18. Anders Jonsson HÖGMODIG från Nääs, dödsskjuten.
78. Per Larsson GREN från Grimsmark, dödsskjuten.
80. Anders Andersson STRAND från Grimsmark, dödsskjuten.

Döda efteråt:

76. Nils Andersson FREDLING från Grimsmark, död oktober 1814.

Blesserade var:

3. Olof Olofsson BOMAN från Djäkneboda, blesserad.
8. Jon Nilsson GIÖK från Bobacken, blesserad.
21. Marcus Lundström FRISK från Ytterklinten, svårt blesserad 5 augusti 1814 vid Midskog.
37. Johan Andersson RISBERG från Rickleå, blesserad.
56. Lars Larsson ÅSTRÖM från Ånäset, blesserad i vänstra låret.
60. Anders Persson SVENSK från Estersmark, blesserad.

Döda på andra sätt före stridigheternas upptagande var:

81. Gabriel Nilsson MODIG från Gunsmark, död september 1813.
30. Mårten Nilsson SMED från Flarken, död 10 februari 1814.

Andra anledningar:

29. Fredrik Fredriksson WÄSTMAN från Flarken, avsked 1813.
Bilagor
Norska Kriget 1814_Karta.jpg
Norska Kriget 1814_Karta.jpg (24.16KiB)Visad 6511 gånger
Senast redigerad av 1 GT, redigerad totalt 26 gånger.
How Can Man Die Better
Than Facing Fearfull Odds
For The Ashes Of His Fathers
And The Temple Of His Gods

Användarvisningsbild
GT
Fanjunkare
Fanjunkare
Inlägg:484
Blev medlem:14 dec 2005 16:35
Ort:Västerbotten
Kontakt:

Inlägg av GT » 26 jan 2006 15:25

Några reflextioner som jag gör då jag sammanställt förlustsiffrorna.

Citat - ”Den 2 augusti återupptogs framryckningen och Gahn beslöt sig att storma den starkt försvarade skansen vid Lier, Lierskantz. Under hårt motstånd kämpade sig Västerbottensbataljonen fram.

Efter intensiv beskjutning lyckades man slutligen kasta fienden norrut mot passet men man möttes av artillerield i vänstra flanken som kom från bergsklackarna och kom inte längre.”

~ Reflextionen jag gör är att i generalmönsterrullorna påträffas dessa stupade för Bygdeå kompani vid Lierskantz och det kan indikera på att det kompaniet gick först eller fick den största delen av elden riktad mot sig, Skellefteå och Lövångers kompanier erhåller inga stupade där. De stupade den 2 augusti 1814 vid Lierskantz från Bygdeå kompani var Nr. 18. Anders Jonsson HÖGMODIG, Nr. 78. Per Larsson GREN och Nr. 80. Anders Andersson STRAND.
………………………………………………………………

Citat - ”De svenska trupperna drog sig tillbaka och slog läger runt Midskog. På morgonen den 5 augusti 1814 blossade striden upp över hela fronten. Norrmännen anföll svenskarnas vänstra flygel och efter ca en timmes strid började Gahn återtåget på bred front.

”Under tiden anfölls trossen vid Skotterud och ett kompani sändes dit, vilket av Västerbottens kompanier omtalas ej. Men då detta kompani skymtade trossen vid Skotterudsmon var hela linjen besatt av fienden. Reträttvägen var sålunda stängd och för Gahn syntes nu en kringränning oundviklig”.

”Gahn beslöt sig då att bryta sig igenom efter vägen eftersom fienden var som svagast där. III bataljonen ur Västerbottens regemente anbefalldes att utföra orden. Bataljonen stormade med fällda bajonetter och lyckades mot förmodan att bryta sig igenom fiendens kedja. Men om denna bataljon kunnat bana sig väg, så slöts sig leden igen efter dem. Gahn i spetsen för en stormkolonn bröt sig ut och hade efter 4-5 timmars korseld fått största delen av sin styrka räddad”.

~ Reflextionen är att denne rotesoldat från Skellefteå kompani Nr. 124. Axel Axelsson FORSMAN erhåller Silvermedaljen för Tapperhet i Fält för affären vid Skotterud 5 augusti 1814 och detta kan bara ha skett vid två tillfällen, vid försöket att återtaga trossen men mest troligt är att han gjorde någonting oerhört tappert vid utbrytningen som fångade befälens intresse.
……………………………………………………………………

~Reflextionen jag gör när jag tittar på de sårade är att det är påfallande många som sårats i vänstra delen av kroppen och detta kunde ju ha skett vid:

1. Lierskantz: - ”vid Strand möttes kompanierna av artillerield i vänstra flanken som kom från bergsklackarna och de kom inte längre”.

2. Midskog: - ”På morgonen den 5 augusti 1814 blossade striden upp över hela fronten. Norrmännen anföll svenskarnas vänstra flygel och efter ca en timmes strid började Gahn återtåget på bred front”.
…………………………………………………………………………………………………………………...

Sårade den 5 augusti 1814 vid Midskog.
(detta är inte alla sårade utan de som har fått skadan lokaliserat vid generalmönstringen)

SKELLEFTEÅ KOMPANI

Nr. 10. Isak Andersson WIKBERG, blesserad i vänstra handen.
Nr. 11. Nils Persson WiKBLAD, blesserad i högra handen och i vänstra benet.
Nr. 24. Gustaf Andersson PATRON, blesserad i vänstra låret.
Nr. 98. Lars Larsson BERGGREN, svårt blesserad i vänstra knäet.
Nr. 103. Gabriel Gabrielsson NORRLÄNNING, blesserad i vänstra höften.

LÖVÅNGERS KOMPANI.

Nr. 10. Olof Eriksson Tiger LÖF, blesserad i vänstra låret.
Nr. 12. Jonas Persson RESOLUT, blesserad vänstra och högra knäet.
Nr. 30. Anders Fredriksson RUSK, blesserad i vänstra låret.
Nr. 44. Mikael Lindström FÄLTSKYTT, blesserad genom vänstra låret.
Nr. 53. Jonas Olovsson WIND, blesserad i vänstra benet.
Nr. 86. Per Persson ÅBERG, blesserad i vänstra foten.

BYGDEÅ KOMPANI.

Nr. 56. Lars Larsson ÅSTRÖM, blesserad i vänstra låret.

………………………………………………………………………………………………………...

Nr. 38. Jonas Persson DAHL, bajonettstygn genom högra höften, den enda indikationen på närstrid och skadan kan ha skett vid utbrytningen 5 augusti.
………………………………………………………………………………………………………………

Stupade den 5 augusti vid Midskog från Skellefteå kompani var Nr. 23. Nils Olovsson TUVBERG och Nr. 54. Corpral Hans Andersson NORGREN.

Från Lövångers kompani stupar Nr. 45. Nils Johansson CARDINAL, Nr. 76. Anders Andersson BOBERG och Nr. 78. Anders Jonsson FLYGARE.
How Can Man Die Better
Than Facing Fearfull Odds
For The Ashes Of His Fathers
And The Temple Of His Gods

Skriv svar

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 15 och 0 gäster