Gradbeteckningar svenska försvaret

Här diskuteras allt som berör den svenska försvarsmakten, värnplikt och utlandstjänst.
Användarvisningsbild
AndersB
Kapten
Kapten
Inlägg: 1537
Blev medlem: 25 okt 2004 15:44
Kön: Man
Från: Västra Götaland
Militär Grundutb: Infanteriet/Mek
Ort: Västra Götaland
Kontakt:

Gradbeteckningar

Inlägg av AndersB » 28 mar 2007 07:37

Det kan påpekas att befordringgången var reglerad upp till och med kapten (efter 1974 major). Under förutsättning att vederbörande klarade de obligatoriska kurserna blev en korpral så småningom överfurir, en sergeant slutade som förvaltare, en fänrik blev kapten/major (det senare tog högst elva år).

Beroende på lämplighet kunde befordran gå snabbare, men vissa inslag var obligatoriska, exvis viss trupptjänst som t.ex. kompanichef.

En synnerligen lämplig u-off kunde ansöka om men inte beordras till kompletterande utbildning och hoppa upp till officersgrader.

Ovanför kapten/major krävdes på samma sätt nya kurser. Vissa var två år

På utbildningsregementena var plutonchefen i allmänhet löjtnant, kompanicheferna kapten eller major, bataljonschefen överstelöjtnant och regementschefen överste. I fältförbanden oftast en grad lägre (!).

När graderna ändrades kompletterades de nya, så att en gammal fanjunkare med k/kn (läses kompaniofficer, kapten) och en gammal kapten döptes om till r/kn (regementsofficer). Dessutom fanns vpl/kn och res/kn (värnpliktig respektive reserv, kn kunde lika väl vara fk eller lt.

Major och över slapp det där prefixet.

Hur det är idag vet jag inte riktigt, men sådär jättemycket har inte ändrats mer än gradernas benämningar.
Ett försvar har vi för att i krigstid kunna försvara de ideal som i fredstid ger dig rätt att verka för försvarets avskaffande. Gösta Bohman.

Spaningsledaren
Fanjunkare
Fanjunkare
Inlägg: 455
Blev medlem: 11 feb 2007 22:00
Ort: Stockholm

Inlägg av Spaningsledaren » 28 mar 2007 08:11

Detta med brigadgeneral, i Sverige, skulle förvåna mig. Den beteckningen är motsvarigheten till just överste av 1a graden. Sedan århundradet förde översten regemente. Därefter blev, kan man säga, regementet det utbildande fredsförbandet som producerade det skarpa lägets bataljoner. Ett par bataljoner utgör sedan en brigad. Chefen för brigaden är i Sverige en öv1 och i en del andra länder en brigadgeneral. Ett tag funderade man i Sverige på att för dessa öv1 införa den försvenskade beteckningen brigadör men det blev till sist inget av med detta. Inte heller har jag i Sverige någonsin sett graden flottiljamiral.
I övrigt hänvisar jag till mina tidigare inlägg. Tiden har betydelse. Alla de historiska graderna finns ju kvar. Frågan är väl snarare vilka som fortfarande används - och i vilka sammanhang.

Titeln riksmarskalk är inte militär. I 1809 års regeringsform fanns intaget bestämmelsen att justitiestatsministern, statsministern för utrikes ärenden och riksmarskalken skulle inneha "rikets högsta ämbeten". Senare avskaffades hela begreppet rang i statliga sammanhang. Riksmarskalken är den högste hovfunktionären. Kungens närmaste medarbetare. Kan, såvitt jag förstår fortfarande tilltalas "Ers Excellens". Liksom kungen "Ers majestät". Hovet är s.a.s. skilt från staten. Däremot vore det, under den nya författningen, oriktigt att som svensk tilltala Fredrik Reinfeldt eller Carl Bildt med "excellens". (Artiga utlänningar gör det möjligen.)

Användarvisningsbild
Rasputin
Överstelöjtnant
Överstelöjtnant
Inlägg: 2364
Blev medlem: 24 mar 2004 20:15
Kön: Man
Från: Stockholm
Militär Grundutb: Luftvärnet
Intresse: Andra världskriget
Ort: Stockholm
Kontakt:

Inlägg av Rasputin » 28 mar 2007 08:22

Det utnämns inte längre några överste 1. graden i Sverige. Brigadgeneral är graden som ersatt överste 1. graden.

Spaningsledaren
Fanjunkare
Fanjunkare
Inlägg: 455
Blev medlem: 11 feb 2007 22:00
Ort: Stockholm

Inlägg av Spaningsledaren » 28 mar 2007 10:40

Då har jag fått lära mig. Tack.
Vet någon om det är samma sak med den där flottiljamiralen?
Hur som helst är det oriktigt att i en rangordning ange båda beteckningarna.
Vill man ha med "allt" bör man sidoordna de olika truppslagens och försvarsslagens beteckningar och gärna också införa ett slags tidsaxel.
För den händelse att man sedan vill ange alla de civilmilitära beteckningarna blir det hela ganska omfattande.

Användarvisningsbild
Rasputin
Överstelöjtnant
Överstelöjtnant
Inlägg: 2364
Blev medlem: 24 mar 2004 20:15
Kön: Man
Från: Stockholm
Militär Grundutb: Luftvärnet
Intresse: Andra världskriget
Ort: Stockholm
Kontakt:

Inlägg av Rasputin » 28 mar 2007 11:21

Som jag förstått det har brigadgeneral tillkommit för att bättre motsvara den internationella nomenklaturan (läs NATO). Några nya överstar 1. graden utnämns inte, som sagt, men tydligen ska de som är det fortsätta vara det. Därav att graden kvarstår, ingen administrativ befordran här inte.

Användarvisningsbild
LordDanielsson
1:e Sergeant
1:e Sergeant
Inlägg: 374
Blev medlem: 12 sep 2006 19:55
Kön: Man
Från: Kronoberg
Militär Grundutb: Flygvapnet
Intresse: Kalla kriget
Ort: Växjö
Kontakt:

Inlägg av LordDanielsson » 28 mar 2007 13:16

Jag kom på det nu *skämms på mig*
// Kristoffer Danielsson

Courage is fear holding on one minute longer. -General George S. Patton

Spaningsledaren
Fanjunkare
Fanjunkare
Inlägg: 455
Blev medlem: 11 feb 2007 22:00
Ort: Stockholm

Inlägg av Spaningsledaren » 28 mar 2007 14:25

Okey, då vet vi det också. Kan ju t.o.m. tänkas utvecklas dithän att den gamla titeln s.a.s. smäller högre, i historiens ljus o.s.v. För länge sedan fanns det häradshövdningar och vice häradshövdingar där en del ansåg de senare stå liksom litet högre. Brigadör var ju annars, i och för sig, ganska behändigt.
Kommendör, sabotör, brigadör...

Användarvisningsbild
Rasputin
Överstelöjtnant
Överstelöjtnant
Inlägg: 2364
Blev medlem: 24 mar 2004 20:15
Kön: Man
Från: Stockholm
Militär Grundutb: Luftvärnet
Intresse: Andra världskriget
Ort: Stockholm
Kontakt:

Inlägg av Rasputin » 28 mar 2007 14:44

Jag tycker överste 1. graden är en rätt knasig grad. 1. graden av vadå? Då borde det ju finnas en överste av 2. graden om det ska finnas någon logik i systemet.

Användarvisningsbild
AndersB
Kapten
Kapten
Inlägg: 1537
Blev medlem: 25 okt 2004 15:44
Kön: Man
Från: Västra Götaland
Militär Grundutb: Infanteriet/Mek
Ort: Västra Götaland
Kontakt:

Gradbeteckningar

Inlägg av AndersB » 28 mar 2007 16:27

Herrarna ovan har helt rätt.

* Gradomläggningen 1973 (+- något år) var politiskt motiverad. Man ville inte peka ut vissa som "lägre stående". Nackdelen blev att en av gradens viktigaste funktioner -- att snabbt och omedelbart signalera kompetens och beslutsmässighet, det senare viktigt inte minst i fält -- urholkades.

* Vad gäller "brigadgeneral" ersätter denne fullt ut "överste 1gr". Skälet var anpassning. En utrikisk general kunde tänkas titta ner på en svensk överste vilken grad han än hade, och svenska generalmajorer skyddade sina gyllene axlar. Men som ändringen nu skedde fick den gamle generalmajoren en stjärna till. Alla lyckliga.

Alla gamla öv1 befordrades inte till brigadgeneraler -- däremot utses inga nya. Idag har vi alltså både öv1 och brig.gen.

Jag skulle också vilja komplettera min snabba beskrivning av befordringsgången.

Vissa specialister -- auditörer (jurister), läkare, präster etc -- fick alltid officersgrader trots att deras militära utbildning kanske inskränkte sig till vapenvård. Där handlar det mer om lönesättning -- regementsläkaren tjänar ju dubbelt mot översten (per timme räknat), så han måste ju vara åtminstone övlt. (Men detta kunde, åtminstone i teorin, innebära att en taktisk analfabet, exvis just en övlt som var läkare, tog befäl över tre majorer med vidhängande bataljoner som inte annat gjort än organiserat skyttelinjer mot skogen. Som sagt, bara i teorin.)

Dessutom -- fast nu kanske det börjar spåra ur -- var officersyrket länge, in på slutet av 1700-talet, förbehållet adeln (liksom alla statliga tjänster över en viss nivå). Det gav två effekter. Dels att urvalet blev litet, så kompetensen spretade. (Så hade exempelvis den amiral som förde befälet vid Svensksund aldrig tidigare varit till sjöss.) Dels att yrkets status blev desto större. Vilket senare, när alla som hade åtminstone studentexamen välkomnades, just bidrog till att bredd ansökningarna och därmed kvaliteten.
Ett försvar har vi för att i krigstid kunna försvara de ideal som i fredstid ger dig rätt att verka för försvarets avskaffande. Gösta Bohman.

Användarvisningsbild
JaCke
Major
Major
Inlägg: 1873
Blev medlem: 29 apr 2005 15:39
Från: Finland
Militär Grundutb: Frisedel
Intresse: Generellt intresse
Ort: Södermanland
Kontakt:

Inlägg av JaCke » 28 mar 2007 17:28

För att komplicera det ytterliggare så har svenska officerare i utlandsstjänst befodrats tillfälligt för att bättre motsvara utländska motsvarigheter. Jag har för mig att det kallas baccis-grad.

Användarvisningsbild
rune
Aspirant
Aspirant
Inlägg: 7
Blev medlem: 19 nov 2006 20:07
Kön: Man
Från: Skåne
Militär Grundutb: Flottan
Ort: Skåne
Kontakt:

Inlägg av rune » 01 apr 2007 18:39

Dessa bör vara up to date

Källa mil.se
http://www.mil.se/attachments/gradbeteckningar.pdf

mvh
Rune :)

Användarvisningsbild
Spågan
Regementsförvaltare
Regementsförvaltare
Inlägg: 697
Blev medlem: 17 feb 2007 19:23
Från: Skåne
Militär Grundutb: Amfibie
Ort: Skåne
Kontakt:

Inlägg av Spågan » 04 apr 2007 21:58

Intressant ett de på den listan och för flottan även har med olika befattningstyper, men det kanske är för att visa att inte alla ser likadana ut.
Citat " Ta inte ut varken seger eller problem i förskott, de kommer tids nog ändå"

Användarvisningsbild
AndersB
Kapten
Kapten
Inlägg: 1537
Blev medlem: 25 okt 2004 15:44
Kön: Man
Från: Västra Götaland
Militär Grundutb: Infanteriet/Mek
Ort: Västra Götaland
Kontakt:

Gradbeteckningar svenska försvaret

Inlägg av AndersB » 12 apr 2007 13:49

"De Gud ej gav hjärnor
gav han knappar, streck och stjärnor"

Gammal basse-sanning
Ett försvar har vi för att i krigstid kunna försvara de ideal som i fredstid ger dig rätt att verka för försvarets avskaffande. Gösta Bohman.

Användarvisningsbild
rune
Aspirant
Aspirant
Inlägg: 7
Blev medlem: 19 nov 2006 20:07
Kön: Man
Från: Skåne
Militär Grundutb: Flottan
Ort: Skåne
Kontakt:

Re: Gradbeteckningar svenska försvaret

Inlägg av rune » 14 apr 2007 18:00

AndersB skrev:"De Gud ej gav hjärnor
gav han knappar, streck och stjärnor"

Gammal basse-sanning
Och dom som inte fick det iheller fick en liten gul propeller........

Maskinare i flottan ..
mvh
Rune :roll:

Användarvisningsbild
Tine
Regementsförvaltare
Regementsförvaltare
Inlägg: 628
Blev medlem: 10 aug 2006 17:44
Kön: Man
Från: Stockholm
Militär Grundutb: Luftvärnet
Intresse: Andra världskriget
Ort: Haninge
Kontakt:

Re: Gradbeteckningar svenska försvaret

Inlägg av Tine » 30 jul 2007 17:47

Jag var under min utbildning enbart vanlig menig. Men så en dag när vi hade service på våra bilar så fick vi utkviterat var sin overall, jag var överlycklig för min overall som hade en gradbeteckning av kaptens grad.
Jag visade stollt upp graden för mina kompisar men olyckligtvis så fick vårat befäl syn på det och ryckte genast av mig tygremsan, så nu stod jag där med mitt vanliga grad igen, men det var kul så länge det varade.
Ingenting är omöjligt.... Mirakler tar lite längre tid bara.

Skriv svar

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 3 och 0 gäster