Den här dagen i historien – Lawrence av Arabien dör

T.E. Lawrence, känd för världen som Lawrence av Arabien, avlider med taget namn som pensionerad mekaniker för Royal Air Force. Den legendariska krigshjälten, och skolade arkeologen dog efter att ha ådragit sig skador vid en motorcykelolycka sex dagar tidigare.

Thomas Edward Lawrence föddes 1888 i Wales och 1896 flyttade familjen till Oxford. Lawrence studerade arkitektur och arkeologi och gjorde studieresor till det ottomanskkontrollerade Syrien och Palestina 1909. 1911 fick han möjlighet att följa med på en expeditionmed uppdrag att gräva ut en forntida Hettitisk bosättning vid floden Eufrat. Där spenderade han tre år av sitt liv och på fritiden lärde han sig arabiska. 1914 utforskade han Sinai, nära fronten vid det brittiskkontrollerade Egypten. Kartorna som Lawrence och hans medhjälpare skapade kom att få stort strategiskt värde vid krigsutbrottet mellan Storbritannien och det Ottomanska riket i oktober 1914.

Lawrence tog värvning och med anledning av hans kunskap kring arabiska angelägenheter tillsattes han som underrättelseofficer i Kairo. Han spenderade över ett år i Egypten med att bearbeta information och 1916 ackompanjerade han en brittisk diplomat till den arabiska halvön där Hussein ibn Ali, emir av Mecka hade utropat en revolt mot det turkiska styret. Lawrence övertygade sina överordnade att stötta Husseins uppror och sändes att ansluta sig till den arabiska armén.

Lawrence
Lawrence

Under Lawrences vägledning sjösatte araberna en effektiv gerillakrigföring mot turkarna. Han visade prov på begåvning som militärstrateg och beundrades av det beduinska folket. I juli 1917 erövrade arabiska styrkor Aqaba nära Sinai och anslöt till den brittiska marchen mot Jerusalem. Lawrence upphöjdes till överstelöjtnant. I november tillfångatogs han av turkarna medan han iklädd arabiska kläder rekognoserade bakom fiendens linje och torterades och utsattes för sexuella övergrepp innan han lyckades fly. Han återförenades med sin armé, som sakta men säkert tog sig fram norrut till Damaskus som föll i oktober 1918.

Arabien befriades, men Lawrences hopp om att halvön skulle återförenas som en enhetlig nation krossades när splittringar uppstod. Lawrence, utmattad och desillusionerad, åkte tillbaka till England med en känsla av att Storbritannien hade spätt på rivaliteten mellan de arabiska grupperna. När han bjöds in till kung George V avböjde han den medalj som erbjöds honom.

Efter kriget tryckte han hårt på självständighet för de arabiska nationerna och framträdde vid fredskonferensen i Paris iklädd arabisk utstyrsel. Han blev något av en legendarisk figur under sin egen livstid och 1922 avböjde han välbetalda jobberbjudanden till förmån för värvning i det brittiska flygvapnet under det tagna namnet John Hume Ross. Han hade precis skrivit klart sina monumentala krigsmemoarer, The Seven Pillars of Wisdom, och hoppades fly sitt kändisskap och skaffa sig nytt material till en ny bok. Men medierna kom på honom och han entledigades, men lyckades 1923 åter igen ta värvning som menig i Royal Tanks Corps under ett annat taget namn, T.E. Shaw, en referens till hans vän, den irländska författaren George Bernard Shaw. 1925 anslöt sig Lawrence igen till flygvapnet och två år senare bytte han juridiskt sitt namn Shaw.

1927 publicerades en förkortad version av hans memoarer som genererade stor publicitet, men pressen kunde inte lokalisera Lawrence som var kommenderad till en militärbas i Indien. 1929 återvände han till England och spenderade kommande sex år med att skriva och arbeta som mekaniker vid flygvapnet. 1932 publicerades hans engelska översättning av Homeros Odysséen under namnet T.E. Shaw. The Mint, en fiktiv återberättelse av flygvapnets träning av rekryter, publicerades inte förrän 1955 med anledning av dess grafiska beskrivningar.

I februari 1935 entledigades Lawrence från flygvapnet och återvände till sin enkla stuga vid Clouds Hill, Dorset och den 13 maj ådrog han sig kritiska skador då han körde sin motorcykel längst Dorsets landsbygd. Han hade försökt undvika att kollidera med två pojkar på cykel. Den 19 maj avled han och hela Storbritannien sörjde hans bortgång.