Recension: Branden

Detta är en recension skriven av forummedlem Leningrad.

BrandenHerrejistanes vilken oerhört dryg och jobbig bok detta var. OK! Författaren verkar veta vad han skriver om och detaljrikedomen är det inget fel på, men tyvärr har författaren ingen som helst aning om hur man förmedlar detta i en läsbar text vilket är synd eftersom ämnet är intressant.

Boken står och stampar och den tar sig aldrig någonvart och händelserna som berättas är bara dryga. Författaren riktar skarp kritik mot de allierades bombningar av Tyskland som han uppenbarligen anser vara helt onödiga.

Författaren sträcker sig så långt som att hävda att britterna och amerikanarna ägande sig åt en systematisk bombning av Tyskland där ett uttalat mål vara att förstöra kulturella objekt och att förinta så många tyskar som möjligt. Bevisen han lägger fram är att på ett detaljrikt sätt beskriva de bomber som användes för att uppnå detta. Författaren beskriver i detalj vad en eldstorm är, hur den börjar, hur den växer och hur den förintar allt i sin väg. Tyvärr beskriver författaren detta på ett sätt där hans värderingar och känslor alltför tydligt lyser igenom viket jag i.o.f.s. tror att författaren är fullt medveten om. Han lägger också till kommentarer som känns orelevanta och onödiga men författaren verkar helt enkelt inte kunna låta bli att ge sina känslor utrymme. Sammantaget gör detta boken till en av de jobbigaste och sämsta böcker om WW2 jag läst, ja, kanske t.o.m. den sämsta.